Nummõr' 127
Mahlakuu 24. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Poiskõsõ olli Adsoni-võistlusõ parõmba
 • Uudissõ
   
 • Võro liina kõgõ suurõmba kooli mano tahetas kasiino tetä
 •  
 • Nädälivahetusõl peeti Mooste mõisan 8. eesti rahvamuusiga- tüütlüisi festivali.
 •  
 • Tetäs raamat Võromaa süükest
 •  
 • uud4
 • Elo
   
 • Hüvvä reisi, bussijuht Jüri!
 •  
 • Räpinäl saa oppi mitmõsugumast käsitüüd
 • Märgotus
   
 • Jänese Laine: kultuurilist rikkust om Eestin umajago!
 •  
 • Norramaal kveene man
 • Esimuudu
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Poiskõsõ olli Adsoni-võistlusõ parõmba
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Sae Ats. Saarniidü Hardi. 
      
   
  Rõugõ poiskõsõ loi ja mänge Lattiku Jaani juttu «Nuuri soovi». 
    
  Riidi loiva Võromaa koolilatsõ Rõugõ rahvamajan võrokiilsit luulõtuisi ja juttõ – Adsoni-nimelidsel võistlusõl läts’ kõgõ parõmbahe poiskõisil.

  «Nii hää oll’ latsi suust ilosat võro kiilt kullõlda!» rõõmust’ üts þürii liigõ, Adsoni kotost mõni kilomeetri kavvõmbalt Pärlijõõlt peri kiränik Kauksi Ülle. Tä hinnäs’ hääs kõiki võistlõjit, a tulli iks ka parõmba vällä valli.

  Võistlust peeti katõn vannusõgrupin. Žürii, kon olli pääle Kauksi Ülle viil Laube Kadri Võro instituudist ja Rõugõ valla kultuurijuht Köötsi Riina, hinnas’ 1.–4. klassi latsist kõgõ parõmbas lugõjas Kääpä kooli 4. klassi poiskõsõ Sae Atsi. Poiss lugi Panga Milvi luulõtust «Sann». Et asi ehtsämpä vällä tulõsi, sõs oll’ Atsil lugõmisõ aos ka sannalina üten haarõt.

  Tõsõ kotussõ sai Johansoni Eneken Krabi kooli 3. klassist, kiä lugi Kauksi Ülle luulõtust «Pini» ja timälgi oll’ asi (mängupini) üten võet. Kolmas kotus jaeti lakja viil katõ Krabi kooli latsõ vaihõl: hää lugõja olli 3. klassi lats Kuusõ Marianne (Panga Milvi luulõtus «Mõni lats») ja 4. klassi tütrik Pehlaku Anni-Mari (Kolga Raimondi luulõtus «Jahimiis»).

  5.–9. klassin opjist tunnistõdi kõgõ parõmbas Adsoni Arturi luulõtusõ «Poiskese» lugõja, Võro keskliina gümnaasiumi 9. klassi nuurmiis Saarniidü Hardi.

  Tõnõ kotus jaeti är katõ kooli ülesastjidõ vaihõl. Hää lugõja olli Rõugõ kooli poiskõsõ Pärnä Janek, Pärna Jaanus, Tummi Jürgen ja Ilvese Indrek (Lattiku Jaani «Nuuri soovi»), sammamuudu Tootsi Pirgit Krabi kooli 5. klassist (Kauksi Ülle «Vanaimä»).

  Kolmanda kotussõ saiva kah katõ kooli latsõ: Liini Hedy, Aia Kadri ja Peterselli Kristiina Vilustõ koolist luulõkavaga «Mis meele miildüs» ja Varstu kooli latsõ Piiri Teele, Remmelga Teele ja Pähnä Silver kavaga «Mi lemmikeläjä».

  Kittä saiva ka latsi juhendaja: Aleksejeva Merike Krabilt, Aidma Hele ja Kähri Jana Kääpä koolist, Laube Ene Varstust, Ruuli Helve Puigalt, Paasi Maia Rõugõ koolist ja Liiva Aasa Vilustõ koolist.

  Võistlusõ vahepääl mänge kannõld ja lõõtsa nuur Võro muusigakooli rahvapillioppaja Lepassoni Kadri.

  Kõrraldaja luutva, et võrokiilse loomingu lugõmisõ võistlus tulõ ka vahtsõl aastal ja sõs jäl uman peris õigõn paigan, Adsoni kodokotussõn Sännän.

  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Kasiino tahtva nuuri meelütä
   
  Üts lehelugõja, kiä Võro turu lähkül eläs, kõlist’ mullõ ja ütel’, et turu pääle ehitedäs kasiinot. Et sääl om suur silt üllen ja objektijuhis om märgitü Armin Karu. Tuu ei saavat tähendä muud, ku suurõ kasiino ehitämist.

  Püüdse tedä rahusta, et tuu Armin Karu om sama nimega miis, olõ-i kasiinoumanik, a kõlistaja es jää rahulõ. Kuulutusõ kaudu otsitavat jo vahtsõ kasiino jaos tüüliisi. Tuu jutt oll’ külh tõtõ mis tõtõ. Asja uurõn tull’ vällä, et kasiinot ei plaanita tetä turu pääle, a suurõ koolimaja mano vahtsõhe puuti.

  Loomuligult om pall’o kavalamb tetä mängupõrgu sinnä, kon saa tedä noorilõ parõmbahe päähä määri. Turu pääl käävä vanõmba inemise ja säält ei olõ uuta kõrralikku kundõdõ päälekasumist. Ja reklaam mõos latsilõ hulga inämb ku suurilõ inemiisile. Ku kasiino lastas sinnä kooli mano tetä, jääs tunnõ, et koolilats saaki-i Võrol koolin kävvü muido, ku piät vahtma kasiinodõ helkvit tulli. Tulõt gümnaasiumi ussõst vällä – kasiino, tulõt spordikoolist – kasiino. Innemb oll’ kasiino ka muusigakooli lähkül, a tuu om täämbädses kinni pantu.

  Mu meelest om täämbädse Eesti elo man väega hull asi tuu, et lastas küländ lihtsäle mängupõrgit tetä. Et mängjä rahha kipõlt mano saanu, sis pakva mitmõ firma kipõt SMS-lainu. Mänguaparaadi külge jäämine om nigu narkootigu süstmine: tege inemise ullis ja võlsjas, lahk perrekundi ja inemiisi elosid.

  Latsõvanõmbilõ ei mõista muud soovita, ku tuud, et ku eläti maal, võinu latsõ väikumbahe maakuuli panda ja latsilõ opada, et kõik liinaullusõ ei tähendä kõgõ hääd, osa või elo peris är tsurki. Niimuudu jäänü vast inämb maakuulõ alalõ, kon ullusõ opmisõ võimaluisi om pall’o veidemb.

  Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!