Nummõr 126
Jürikuu 10. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perv tsungitu, tii tsurgitu
 • Uudisõ
   
 • Taloliidu» raadiotelefoni pandas seo suvi kinni
 •  
 • Adsoni-võistlus peetäs timahava Rõugõn
 •  
 • Oodõtas Hurda preemiä kandidaatõ
 • Elo
   
 • Tüümehel sai Soomõst viländ
 •  
 • Koolitiinjä rassõst elost Plaani koolin
 •  
 • Havve bussipiätüse nimi pidänü olõma Sarvõ
 •  
 • Apõlsiini ja ahokartoli
 • Märgotus
   
 • Mõisahe ja küllä
 • Intervjuu
   
 • Küla Karla: Talin äi ole üksi mette terve Eesti!
 • Vällamaalt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Viikogonimeq õnnõ friisi keelen*
   
  Friisimaal ommaq siiäni inämbüs kotusõnimmi olnuq ammõtligult hollandi vai hollandi ja friisi keelen. No ommaq pia kõik Friisimaa umavalitsusõq otsustanuq tetäq ummi kanalidõ, järvi ja jõki nimeq ammõtligult õnnõ friisikeelitses. Õnnõ Harlingeni satam pruuk viil edesi hollandikeelitsit nimmi ja kats maakunda, kon kõnõldas rohkõmb alambs’aksa kiilt, tegeväq ammõtligus umaq alambs’aksakeelidseq nimeq.

  Taa om tähtsä otsus friisläisi hindätiidmise jaos, selle et kõiki vahtsidõ silte ja kaartõ pääl nakkasõ no viikogonimeq olõma õnnõ friisi keelen. Taa tähendäs ka näütüses tuud, et seo suvi olõ-i Hollandi kõgõ suurõmbidõ purjõtamisvõistluisi pidämise kotus inämb hollandikeeline Sneekermeer, a friisikeeline Snitser Mar.

   
  Vepsä ja kar’ala uman keelen sildiq
   
  Inneskidsen Vepsä rahvusvallan Äänisjärve veeren ilmusõq seo suvi ammõtliguq vepsäkeelidseq külä- ja tiisildiq.

  Sildiq tulõ-i vinnekeelitsidega üttemuudu valgõq-sinidseq, a kõlladsõq. Päält Vepsämaa on timahava viil plaanin üles pandaq kar’ala keelen sildiq Kalevala rajoonin ja tulõva aastaga Aunusõ (Olonetsi) rajoonin.
   
  Väikeisi kiili sõnomilehe Eurolang ja sõnomilehe Vesti-Karelia perrä Jüvä Sullõv * kiräviis kirotaja tahtmisõ perrä
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!