Nummõr 126
Jürikuu 10. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perv tsungitu, tii tsurgitu
 • Uudisõ
   
 • Taloliidu» raadiotelefoni pandas seo suvi kinni
 •  
 • Adsoni-võistlus peetäs timahava Rõugõn
 •  
 • Oodõtas Hurda preemiä kandidaatõ
 • Elo
   
 • Tüümehel sai Soomõst viländ
 •  
 • Koolitiinjä rassõst elost Plaani koolin
 •  
 • Havve bussipiätüse nimi pidänü olõma Sarvõ
 •  
 • Apõlsiini ja ahokartoli
 • Märgotus
   
 • Mõisahe ja küllä
 • Intervjuu
   
 • Küla Karla: Talin äi ole üksi mette terve Eesti!
 • Vällamaalt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Naabridõ man opman
   
  Sõmmõrpalo Lepätriinu latsiaia suuri inemiisi pere võtt’ nõvvus ummi silmiga kaema minnä, midä vahtsõt ja huvvipakvat naabridõ man nätä ja kuulda saa. Kävemi kolmõn latsiaian.

  Edimäne piätüspaik oll’ Väimelä latsiaid Rukkilill, miä jäi miilde uma luudushuvi ja Poku-miilsüsega. Tõnõ piätüskotus oll’ Põlva latsiaid. Olõ-i viil kongi nännü nii kõrraligult sorditüid ja säetüid riiulit oppusõ jaos vaiaminevä kraamiga.

  Verska latsiaian jäivä kõigil imestüsest silmä peräni ja suuki valla. Säänest illo ja ruumirikkust, kon kah’os õnnõ kats rühmä tüütäs (selle et latsi om veidü), tõist vist Eestimaal olõ-i. Maja juhataja ütel’ hindä kotsilõ pernaanõ ja pernaasõ kätt oll’ tõtõstõ egäl puul nätä. Vahtsõlõ remondit maja oll’ väega illos ja latsi perrä sisse säet. A et mi latsiaida om plaanin laembas tetä ja remonti alostõdas jo timahava suvõl, saimi Verskast väega häid mõttit, midä lubati meil lahkõlõ pruuki. Oppuspäiv lõppi Verska Seto Talomuusõumin, kon sai lähkümbäst kaia edevanõmbidõ ello ja olõmist.

  Otsa Kersti
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!