Nummõr 126
Jürikuu 10. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perv tsungitu, tii tsurgitu
 • Uudisõ
   
 • Taloliidu» raadiotelefoni pandas seo suvi kinni
 •  
 • Adsoni-võistlus peetäs timahava Rõugõn
 •  
 • Oodõtas Hurda preemiä kandidaatõ
 • Elo
   
 • Tüümehel sai Soomõst viländ
 •  
 • Koolitiinjä rassõst elost Plaani koolin
 •  
 • Havve bussipiätüse nimi pidänü olõma Sarvõ
 •  
 • Apõlsiini ja ahokartoli
 • Märgotus
   
 • Mõisahe ja küllä
 • Intervjuu
   
 • Küla Karla: Talin äi ole üksi mette terve Eesti!
 • Vällamaalt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Oodõtas Hurda preemiä kandidaatõ
   
  Timahava suvõl and Põlva rahvaharidusõ selts 16. kõrda vällä Hurda Jakobi nimelidse rahvuskultuuri avvuhinna. Vällä antas kats preemiät, kumbki 10 000 kruuni. Vähämbält üts preemiä andas toolõ, kiä om Põlva maakunnan rahvuskultuuri tegemisega silmä paistnu.

  Rahvaharidusõ selts uut timahavadsõ preemiä kandidaatõ, noid või egäüts üles anda. Tetä tulõ vaban vormin kiri, sääl piät olõma kirän, midä rahvuskultuuriga köüdetüt om kandidaat perämädsel viiel aastagal tennü, määndsit suurõmbit avvuhindu saanu ja timä täpse kontaktandmõ.

  Kandidaatõ ülesandmisõ kiri tulõ saata Põlva rahvaharidusõ seldsilõ ildampa 7. lehekuu pääväs Kesk 16, 63308 Põlva.

  Mano saa küssü telefoni 7995 157 vai mobiili 5190 4396 päält.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!