Nummõr 126
Jürikuu 10. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perv tsungitu, tii tsurgitu
 • Uudisõ
   
 • Taloliidu» raadiotelefoni pandas seo suvi kinni
 •  
 • Adsoni-võistlus peetäs timahava Rõugõn
 •  
 • Oodõtas Hurda preemiä kandidaatõ
 • Elo
   
 • Tüümehel sai Soomõst viländ
 •  
 • Koolitiinjä rassõst elost Plaani koolin
 •  
 • Havve bussipiätüse nimi pidänü olõma Sarvõ
 •  
 • Apõlsiini ja ahokartoli
 • Märgotus
   
 • Mõisahe ja küllä
 • Intervjuu
   
 • Küla Karla: Talin äi ole üksi mette terve Eesti!
 • Vällamaalt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Adsoni-võistlus peetäs timahava Rõugõn
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
    
   
  Pilt minevä-aastadsõst Adsoni-võistlusõst Sännä koolimajan. 
    
  Timahavanõ Adsoni Arturilõ pühändet võrokeelidse loomingu ettekandmisõ võistlus peetäs riidi, 20. mahlakuu pääväl kell 14 Rõugõ rahvamajan.

  Võistlusõ mõttõs om suurõ luulõtaja miildetulõtaminõ ja tõisigi kiränige võrokeelidse loomingu ettelugõminõ. Edimäne Adsoni-võistlus oll’ jo 1999. aastagal Adsoni 110. sünnüaastapäävä avvus.

  Võistlusõst võiva ossa võtta kõik aoluulidsõ Võromaa kuulõ eri vannudsõn koolilatsõ. Egä lugõja kand ette üte pala, kas sis Adsoni luulõtusõ vai mõnõ muu võrokeelidse kirätükü. Hinnatas kolmõ vannusõrühmä perrä. Egäst koolist oodõtas ekkä vannusõrühmä ütte esinemist, ette või astu ütsindä vai kooni neli koolilast üten rühmän.

  Päält koolilatsi om uuta viil kattõ ülesastjat: küllä tulõva Kauksi Ülle ja Lepassoni Kadri.

  Kooli, kiä tahtva võistlusõst ossa võtta, piäsi hindäst teedä andma Laube Kadrilõ Võro instituuti, tel 782 1960.
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!