Nummõr 126
Jürikuu 10. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perv tsungitu, tii tsurgitu
 • Uudisõ
   
 • Taloliidu» raadiotelefoni pandas seo suvi kinni
 •  
 • Adsoni-võistlus peetäs timahava Rõugõn
 •  
 • Oodõtas Hurda preemiä kandidaatõ
 • Elo
   
 • Tüümehel sai Soomõst viländ
 •  
 • Koolitiinjä rassõst elost Plaani koolin
 •  
 • Havve bussipiätüse nimi pidänü olõma Sarvõ
 •  
 • Apõlsiini ja ahokartoli
 • Märgotus
   
 • Mõisahe ja küllä
 • Intervjuu
   
 • Küla Karla: Talin äi ole üksi mette terve Eesti!
 • Vällamaalt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  «Taloliidu» raadiotelefoni pandas seo suvi kinni
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
   
  Minevä nätäl saiva RAS 1000 võrgu raadiotelefoni umanigu Elioni käest kirä, et kolmõ kuu peräst, 1. hainakuu päävast pandas näide telefon kinni. Elion ütles, et püüd inemiisile määndsegi muu süsteemiga telefonni pakku, a peris kõik tuud ei saa.

  Võro ja Põlva maakunnan om kirä saanuid raadiotelefoni umanikkõ 100 ümbre (Elioni andmõ). Pall’o saiva tuu raadiotelefoni 1990. aastidõ keskpaigan Taloliidu kaudu. Haani Hartsmäe talo peremiis Hollo Agu om pahanu: «Egä päiv tulõ halvu uudissit, külh eurotrahvõst ja muust, no kimbutõdas maarahvast viil telefoniga kah!» Hollo Agu teedä Haanimaa mäki vaihõl Interneti tarvitamisõs muud võimalust ei olõki, ku tuu raadiotelefoni abiga.

  «RAS 1000 võrgu kinnipandmist nõud Sideammõt,» põhjõndas raadiotelefonnõ ärkaotamist Elioni suhtõkõrraldusjuht Matvere Raimo. Timä sõnno perrä tekk’ Sideammõt tuu otsussõ paari aastaga iist. Põhjus oll’ tuun, et Eesti Energiä tütärfirma Televõrgu AS nakkas tuudsamma raadiotelefonnõ sagõhusalla 450 MHz pruukma vahtsõt sorti internetiühendüse jaos.

  Matvere Raimo ütles, et ku Elion saa, sõs tä õks pakk inemiisile määnestki muud telefonni. A vähämbält kümmekund raadiotelefoni pruukjat eläs säändsen kotussõn, et näil tuud võimalust olõ-i.

  Sideammõt and teedä, et sagõhusala lätt külh vahtsõ tehnoloogia jaos, a ku Elion ei lupa telefonist ilma jäänü inemisele vahtsõt telefonni, sõs saa api AS Elisa käest. «Elisa Eesti AS piät pakma kõigilõ tahtjilõ universaalteenüst – kõlista Eesti piiren ja vällämaalõ, saata ja vasta võtta faksi, pruuki sissekõlistamisõga Internetti –, kaemalda tuu pääle, kos inemise eläse,» ütel’ Umalõ Lehele Pääsukese Guido Sideammõtist.

  Tuu tähendäs ka tuud, et Elisa piät andma säändse telefoni kõigilõ, kiä tahtva, mitte õnnõ raadiotelefonnõ umanigõlõ. Seoniaoni olõ-õs mitmil mäki ja mõtsu vaihõl elävil inemiisil määnestki lavvatelefoni võimalust.

  Elisa pressiesindäjä Salmo Regina ütel’, et Elisa om valmis kõigilõ vahtsõt telefonni pakma. «Egä inemise suuvi kaemi eräle, inämbältjaolt lövvämi lahõndusõ,» om tä kimmäs. Huvilidsõ piät minemä Elisa klienditeenindüste, mi kandin om tuu õnnõ Võro liinan.
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!