Nummõr 125
Paastukuu 27. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kõik rahvas tiatrihe!
 • Uudissõ
   
 • Kindit ja sukkõ seo talv pall’o es müvvä
 •  
 • «Vesi kaivu!» projekt lätt Võro maakunnan käümä
 •  
 • Koolilatsi murdõlaulu- ja luulõpäiv Karilatsin
 • Elo
   
 • Õkva nigu peris tiatri
 • Märgotus
   
 • Mille omma Võrumaal kõik sildi õnnõ eesti keeli?
 •  
 • Contra: Päiv om mu jaos sama pikk ku tõisi jaos!
 • Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Naisipäävä «üllätüs»
   
  Vinne aigu oll’ naisipäiv illos päiv naisi eloh. Mu mehel om tuu päiv täämbädse pääväni meeleh, timahavagi lassõ tä tütrel tuvva mullõ salahuisi suurõ ilosa krüsanteemi häitsme ja tordi kah. Üllätüs oll’ mullõ hummogu suur ja mus’o käve kah mano, nigu kõgõ.

  Miis saatsõ minno autopoodi mano ja pallõl’ tuvva piimä, kefiiri ja kompvekke: vast kedägi tulõ küllä ja sis om hää lavva pääle panda. Puuti oll’ tulnu viil viis külämiist, suuvsõva mullõ hääd naisipäivä. Kõik olli rõõmsidõ nägodõga, aimi juttu.

  A sis tull’ rattaga mi külä nuur perre-imä. Es soovi tä midägi, tadisi ütele ja tõsõlõ poolõ ja nakas’ kõgõst kõripõh’ast sõimama ja õkva minno!

  Ma saa-es arvo, mis as’a iist tä minno sõimas’ ja ei saa arvo täämbädse pääväni. Mehe autopoodi man es saa kah arvo.

  A ma, haigõ pensionäär, jäi tuust sõimamisõst nii haigõs, et pidi är kõnõlõma perre-tohtrõlõ. Vererõhk nõssi üle 200 ja kõik kihä värisi, kats üüd es saa maada, nii et pidi nakkama ruuhtõ süümä. Säändse «naisipäävä-üllätüse» tekk’ mullõ tuu mi külä perre-imä.

  Riitsaarõ Lainõ Paidra küläst

  Mis sa arvat?
   
   
  Imäkeelepäiv Himmastõ algkoolih
   
  14. urbõkuu pääväl oll’ Himmastõ koolih imäkeelepäävä aktus. Et vahtsõaastakuuh sai 100 aastakka Hurda Jakobi (1839–1907) surmast, kõnõli 4. klassi latsõ Kelli, Sandra ja Janeli tuust, midä tä tekk’ eesti keele hääs. Ilosa olli latsi laulu ja luulõtusõ ilosast imäkeelest, kodost ja kodomaast.

  Oll’ väega illos ja süämlik hummogupoolik. Väikoh koolih om tuu õnn, et kõik latsõ saava esinedä ja egäüts saa ka tõisilõ näüdädä, midä mõist.

  Loi viimätsest lehest, et imäkeelepäivä koolõh ei tähüstedä. Nii arvatas selle, et Internetih uudist ei tilpnõ. A kas piät sis kõik pandma suurõ kellä külge? Olõ pinsi pääl, käü Himmastõ kuuli kodoluu-tsõõri tegemä. Meil om niimuudu, et kodoluu-tsõõr pand imäkeelepäävä kava kokko ja latsõ kandva tuu ette. Egäl aastal om olnu väega illos ja süäme perrä.

  Kähri Liina Himmastõst

  Mis sa arvat?
   
   
  Ei olõ kultuur!
   
  Ruitlasõ Olavi jutt perämädsen lehen läts’ üle piiri. Mille piät pruukma säändsit sõnno?

  Uma Leht kirotas õks tuust, et umma kiilt ja kultuuri tulõ hoita. A Ruitlasõ juttõn om kiil prostas lännü ja säändsen keelen kirotõdu ei olõ kultuur!

  2 toimõndusõlõ kõlistajat

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!