Nummõr 125
Paastukuu 27. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kõik rahvas tiatrihe!
 • Uudissõ
   
 • Kindit ja sukkõ seo talv pall’o es müvvä
 •  
 • «Vesi kaivu!» projekt lätt Võro maakunnan käümä
 •  
 • Koolilatsi murdõlaulu- ja luulõpäiv Karilatsin
 • Elo
   
 • Õkva nigu peris tiatri
 • Märgotus
   
 • Mille omma Võrumaal kõik sildi õnnõ eesti keeli?
 •  
 • Contra: Päiv om mu jaos sama pikk ku tõisi jaos!
 • Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  «Vesi kaivu!» projekt lätt Võro maakunnan käümä
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
    
   
  Kao jääse kuiva suvõga tühäs. 
    
  Tulõva kuu keskpaigast saava Võro maakunna inemise naada küsümä riigi ja valla api vahtsõ kao kaibmisõs. Riik tugõ ettevõtmist 2,2 miljoni krooniga.

  «Egä vald saa riigi käest kaivõ jaos 200 000 krooni ümbre, pand samapall’o mano – kokko sõs 400 000 kruuni,» kõnõlõs Võromaa umavalitsuisi liidu juht, Rõugõ vallavanõmb Kõva Kalvi. Et üte kolmandigu piät vällä käümä ka kaotahtja inemise esi, sõs saa timahava üten vallan kaiba kaivõ 600 000 krooni iist.

  Näütüses Rõugõ vallan om hädän sada peret. Sama pall’o või hädäliidsi olla ka tõisin valdun. Et kao kaibminõ om kallis, sõs om selge, et kõik hädälidse saa-i seo aasta vahtsõst kaost rõõmu tunda.

  Et inämb elämiisi viihädäst priis saanu, tasus Kõva Kalvi sõnno perrä küläinemiisil kuuntüüd tetä: ütele perrele antas kao tegemises tukõ kooni 50 000 kruuni, mitmõ perre pääle saa küssü tukõ kooni 100 000 kruuni. Mõnõn paigan om vajja laskõ tetä puurkaiv, mõnõlõ perrele avitas kimmähe ka vahtsõst salviga kaost.

  «Ku ka kümmekund hädälidsembät majapidämist vahtsõ kao saava, om kah abis,» ütles Sõmmõrpalo vallavanõmb Ermeli Lenhard. Ka timä soovitas jo kaema naada, et kas saanu ütest kaost vii tõmmada kolmõ-nellä, eski viite elämiste.

  Kiä taht vahtsõt kaivu, piäs tuust umalõ vallavalitsusõlõ teedä andma. Avalduisi võetas vasta kuu aigu (15.04–15.05). «A peris nii tuu asi ei käü, et tulkõ ja tekke mullõ kaiv är,» hoiatas Kõva Kalvi. «Inemise piät esi löüdmä tuu firma, kiä kao kaib ja ka kõik muu esi är kõrraldama.» Tuu tähendäs, et asja piät ajama inemine, kiä tuu kõgõga toimõ tulõ.

  Kõva Kalvi luut, et ku Võro maakunna pilootprojekt «Vesi kaivu!» timahavva häste lätt, sõs lätt tuu vahtsõl aastal edesi.

  Sotsiaaldemokraatligu eräkunna esimiis Padari Ivari om Umalõ Lehele ütelnü, et tä sais kimmähe tuu iist, et ka tõsõ maakunna naanu kaivõ kaibmisõs riigi käest api saama. Nii võiva ka Põlva ja Valga maakunna inemise iks vähämbält luuta, et mõnõ aasta peräst ei piä inämb viimurrõ käen vaivlõma.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!