Nummõr 125
Paastukuu 27. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kõik rahvas tiatrihe!
 • Uudissõ
   
 • Kindit ja sukkõ seo talv pall’o es müvvä
 •  
 • «Vesi kaivu!» projekt lätt Võro maakunnan käümä
 •  
 • Koolilatsi murdõlaulu- ja luulõpäiv Karilatsin
 • Elo
   
 • Õkva nigu peris tiatri
 • Märgotus
   
 • Mille omma Võrumaal kõik sildi õnnõ eesti keeli?
 •  
 • Contra: Päiv om mu jaos sama pikk ku tõisi jaos!
 • Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kindit ja sukkõ seo talv pall’o es müvvä
   
  Lühku ja lämmä talvõ peräst es ostõta käsitüüpuutõst timahava talvõl nii pall’o sukkõ ja kindit ku varatsõmbil aastil.

  «Ku väega külmä ilmä tulli, sis avastõdi, et midägi om vaia päähä ja kätte panda. Ku lummõ kah maaha tull’, sis sai selges, et viil om vaia sukkõ kah, et suusatama minnä,» saa-i käsitüü-ütistü Esi liikmõ Teppo Õie meelest väega kah nurista. Ütistü pidä Võrol käsitüüpuuti.

  Teppo sõnno perrä om väega minnev kaup heie: taa om häste ohkõnõ, a maru lämmi salli muudu asi, miä om parhilla häste mooduh. Viil märk Teppo, et väega pall’o ostõtas ka villaluuri, minkast saa nõglaga pehmit mänguasju tetä.

  Teppo ütel’, et suvõl läävä kõgõ parõmbalõ Ukuarust tuudu linadsõ käteräti ja muromütsükese, midä eski suurõ mehe ostva, ku päiv väega päähä paistma nakkas.

  «Kinda- ja sukaäri, nigu ka kõgõ muu äri, läts’ nii, et talvõ edimädsel poolõl midägi ostõti ja ku külmäs läts’, sis ka veidü, a taa talv oll’ siski kehvemb ku minevaastanõ talv,» kõnõl’ Põlva Kirri-Mirri poodikõsõ pernaanõ Dorbeki Lea. Ku muido om jõulu aigu iks kõva ostminõ olnu, sis timahava nii häste es lää.

  Häste mineväs kaubas pidä Dorbek egäsugumaidsi klaasi-, rõiva- ja portsõlanivärve. Timahava suvõl om näil edimäst kõrda müüki uuta linatsit pruntsõ, tuunikit ja pluusõkõisi – nuu pidi nii ilosa olõma, et tulõ esi paiga pääle minnä ja perrä kaia.

  Nutovi Mirjam

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!