Nummõr 124
Paastukuu 13. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Politsei püüd marotajit
 • Uudissõ
   
 • Lustilinõ küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Inämb ummi tegemiisi latsilõ ja noorilõ
 •  
 • Sika Aavo parõmbidõ siän
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kuis Kooviku Leida 80 aasta iist kar’an käve
 • Märgotus
   
 • Häid tegejit jakkus
 •  
 • Padari Ivari: võrokõisilõ tähtsit asju kõnõldas läbi
 • Reportaaž
   
 • Kevväi tulõ kullaga...
 • Vällämaalt
   
 • Kõmrikeeline haridus hinnan*
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kevväi tulõ kullaga...
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
        
   
   
   
        
        
   
   
   
        
  Om 8. urbõkuu päiv. Naisipäiv. A hummogu telekast ei kõnõlda naisist, kõnõldas majandusõ ülearvu lämmäsminegist Eestih. Võromaal lätt kah lämmämbäs, a tuu olõ-i majandus, om hoobis ilm. Kevväi tulõ!

  Keväjät olõ-i mõtõt otsma minnä Haanihe. Tuu om ammu teedä, et sääl om lummõ viil mitmõs nädälis. A kuis olõs Tsolgoga? Auto käümä ja lää kae perrä.

  Tii veereh omma paiul edimädse urva tulnu. Om urbõkuu, tuuperäst vast. Tiikraav om lummõ täüs, tuud om üle seeriguveere. A muial om veidemb.

  Küllä käänd üts väega muanõ tii. Sinnä külh sõita ei julgu. Ja omgi Tsolgo.

  Poodi man istusõ edimädse keväjäkuulutaja ja pini om näil kah üteh. Om naisipäävä keskpäiv.

  Käänä auto aknõ vallalõ ja tii kipõstõ üte pildi. Poodi puult hõigatas midägi, ma tuud ei kullõ. Akõn kinni ja edesi. Vana-Koiola poolõ.

  Üte aia seeh om pini, kiä valvas autot. Paistus, et tuu om määnegi rallimassin.

  Edesi tulõ mõts. Suurõ kuklasõpesä nakkasõ lumõ seest vällä sulama. Tastsamast om mõnõ aasta iist mõtsa lõigatu, osa kuklasõpessi jääs langi ja mõtsa piiri pääle. Sõida edesi.

  Vanah-Koiolah om kari hakkõ. Pildistä noid kah, a nuu lindasõ nii kipõstõ, et pildi pääle jääs õnnõ üts must läräk.

  A kalamiis Vana-Koiola järve pääl saa külh pildi pääle. Timä ei liiguta hinnäst.
  Verrev auto om sõidu lõpus tiitolmukarva. Kevväi om käeh.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!