Nummõr 124
Paastukuu 13. päiv 2007
  • TOIMÕNDUS
  • OTSI
  • UMA LEHE TEL´MINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
     
  • Politsei püüd marotajit
  • Uudissõ
     
  • Lustilinõ küläpillimiihi päiv Oravil
  •  
  • Inämb ummi tegemiisi latsilõ ja noorilõ
  •  
  • Sika Aavo parõmbidõ siän
  •  
  • Tegemiisi Võromaal
  • Elo
     
  • Kuis Kooviku Leida 80 aasta iist kar’an käve
  • Märgotus
     
  • Häid tegejit jakkus
  •  
  • Padari Ivari: võrokõisilõ tähtsit asju kõnõldas läbi
  • Reportaaž
     
  • Kevväi tulõ kullaga...
  • Vällämaalt
     
  • Kõmrikeeline haridus hinnan*
  • Aholämmi
    Kirä
    Perämäne külg
     
     
    Kõmrikeeline haridus hinnan*
     
     
    Kõmrimaal (Suurbritannia kõmrikeeline piirkund Wales) tahtvaq nii pall’oq vanõmbaq latsi umakeelitsehe kuuli pandaq, et kõmrikeelitsist koolõst tulõ joba puudus.

    Nigu pall’odõn muin Õuruupa main, nii ka Kõmrimaal karistõdi umal aol latsi näide uma keele kõnõlõmisõ iist. Perämädse 30 aastaga om asi pall’o muutunuq.

    2006. aastagal oll’ 458 kõmrikeelist põhikuuli ja noin oppõ 52 867 last. Kõmrikeelitsin põhikoolõn opjidõ latsi hulk om 2006. aastagal kasunuq 19,5 protsendilt 20,1 protsendini. Keskkooli jaon oll’ nõsõminõ 14,8 protsendi mant 15,2 protsendi mano.

    Väikeisi kiili sõnomilehe Eurolang perrä Jüvä Sullõv
    *kiräviis kirotaja tahtmisõ perrä

    Mis sa arvat?
     
    Uma Internetin
     
    Võro-Eesti
    sõnaraamat!!!
      
     Uma Lehe sõbõr!