Nummõr 124
Paastukuu 13. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Politsei püüd marotajit
 • Uudissõ
   
 • Lustilinõ küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Inämb ummi tegemiisi latsilõ ja noorilõ
 •  
 • Sika Aavo parõmbidõ siän
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kuis Kooviku Leida 80 aasta iist kar’an käve
 • Märgotus
   
 • Häid tegejit jakkus
 •  
 • Padari Ivari: võrokõisilõ tähtsit asju kõnõldas läbi
 • Reportaaž
   
 • Kevväi tulõ kullaga...
 • Vällämaalt
   
 • Kõmrikeeline haridus hinnan*
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Sika Aavo parõmbidõ siän
   
   
  Pressipreemiä þürii valisi maakunnalehin 2006. aastagal ilmunuist märgotuisist kolmõ parõmba sisse Sika Aavo luu «Imä vai lõbunaanõ?» 17. vahtsõaastakuu Uman Lehen.

  Kõgõ parõmbas tunnistõdi külh Tarto Postimehen ilmunu Nils Niitra märgotus, a siski jäi Aavo lugu þüriile silmä.

  Þürii meelest olli 2006. aastagal preemiä saamisõs esitedü märgotusõ parõmba, ku inne omma olnu.

  Maakunnalehti þüriin olli BNSi päätoimõndaja Anvar Samost (esimiis), Annika Poldre Maalehest, aokirändüse-as’atundja Tarmu Tammerk ja Toomas Leito Eesti aolehti liidu juhatusõst.

  Sika Aavo märgotus tuust, et Eesti imä avvusamba (tuukõrdnõ) makett ei kõlba kohegi, läts’ kõrda ka Uma Lehe lugõjilõ. Toimõndus sai tuu pääle inämb ku 30 kirja ja telefonikõnõt. Inemiisi vastasaisu peräst om Eesti imä avvusamba makett täämbädses ümbre tettü.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!