Nummõr 124
Paastukuu 13. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Politsei püüd marotajit
 • Uudissõ
   
 • Lustilinõ küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Inämb ummi tegemiisi latsilõ ja noorilõ
 •  
 • Sika Aavo parõmbidõ siän
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kuis Kooviku Leida 80 aasta iist kar’an käve
 • Märgotus
   
 • Häid tegejit jakkus
 •  
 • Padari Ivari: võrokõisilõ tähtsit asju kõnõldas läbi
 • Reportaaž
   
 • Kevväi tulõ kullaga...
 • Vällämaalt
   
 • Kõmrikeeline haridus hinnan*
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Inämb ummi tegemiisi latsilõ ja noorilõ
   
  Rahmani Jan
    
   
  Perimüsmuusigaoppus 
    
  Võromaa latsiaidun ja Pikäkannu kooli pikäpäävärühmän naatas inämb võro kiilt kõnõlõma, edesi läävä võrokeelidse tele- ja raadiosaatõ – noid ettevõtmiisi tugõ riiklinõ programm «Lõunaeesti kiil ja kultuur».

  Seo kuu algusõn and’ kultuuriministeerium teedä, määndsit umakeelitsit asjo saa timahavva tukõ kokko 2,2 miljoni krooni iist.

  Programmi nõvvokogo esimiis Eichenbaumi Külli nimmas vahtsist ettevõtmiisist Pikäkannu kooli ja Võro maavalitsusõ ummi. «Pikäkannun tahõtas võro kiilt inämb kuuli tuvva, maavalitsus nakkas koolitama latsiaia- ja algklassioppajit,» seletäs tä.

  «Tulõvadsõst opiaastast om meil plaanin tetä kooli silt võro keelen, kodolehe pääle inämb võro kiilt panda ja pikäpäävärühmän anda umakandi muusiga, käsitüü ja kunstioppust, ekäütte kats tunni nädälin,» kõnõlõs Pikäkannu kooli direktri Hurda Astrid. Pääle tuu plaan Pikäkannu kuul kutsu latsilõ võrokeelitsit küläliisi.

  Eichenbaumi Külli pidä timahavvatsist tegemiisist siski kõgõ tähtsämbis kimmit asjo, midä om jo aastit tettü ja omma häste umas võedu: edesi tetäs Umma Lehte, Võro muusigakoolin lätt edesi perimüsmuusiga oppus, koolõn opatas võro kiilt ja kultuuri, tetäs võrokeelitsit saatit ETV-n ja uudissit Vikerraadion, om uuta viil ütte võrokeelist latsiaokirja Täheke.

  Tukõ saiva mitmõ latsilõ mõtõld tegemise: Mõnistõ latsilõ naatas uman keelen tutvustama luudust, Haani ja Ruusmäe koolilatsõ tegevä opisõidu Võro- ja Setomaad piten, Sännän tetäs Adsonilõ pühändet lauluvõistlus, Võro liinan beebikoolin lauldas ja mängitäs umakandi laulumänge.

  Nuu, kiä uutva võrokeelitsit tiatritükke, saava timahavva nätä Võro Tiatriateljee lavastust «Castrozza», Leevakul tulõ suvõl näütemäng viivoolujaama ehitämisest. Väiksembit tiatritükke plaanva ka Misso kuul ja Võro Kreutzwaldi gümnaasium.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!