Nummõr 124
Paastukuu 13. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Politsei püüd marotajit
 • Uudissõ
   
 • Lustilinõ küläpillimiihi päiv Oravil
 •  
 • Inämb ummi tegemiisi latsilõ ja noorilõ
 •  
 • Sika Aavo parõmbidõ siän
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kuis Kooviku Leida 80 aasta iist kar’an käve
 • Märgotus
   
 • Häid tegejit jakkus
 •  
 • Padari Ivari: võrokõisilõ tähtsit asju kõnõldas läbi
 • Reportaaž
   
 • Kevväi tulõ kullaga...
 • Vällämaalt
   
 • Kõmrikeeline haridus hinnan*
 • Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Lustilinõ küläpillimiihi päiv Oravil
   
  Nutovi Mirjam
    
   
  Lõõdsamängjä Orava kultuurimajah. 
    
  Puulpäävätsele küläpillimiihi pääväle Oravil tull’ kokko kuus lõõdsamängjät, päält noidõ mitmõ rahvatandsja ja folklooriansambli.

  Orava kultuurimaja vahtsõnõ päälik Pähnä Külli kõnõl’, et mõtõ Oravil külläpillimiihi päiv kõrralda sündü Võroh, koh oll’ Tepo pilli sünnüpäiv. «Pillimäng ja tands omma kõgõ umavahel häste klapnu. Ku timahava pido häste lätt, sis anna-i ma taad üritüst käest är,» kõnõl’ Pähn.

  Õdagujuht, lõõdsamiis Tartese Heino ütel’: «Ma looda, et täämbädsest pidost kõnõldas viil kümne aastaga peräst kah. Egä pillimiis om jätnü meile uma loomingu, mi kohus om taad hoita ja põlvõst-põlvõ edesi anda.»

  Kahari Heinar, kiä mäng Teppo Augusti 1896. aastagal tett pilli (edimädse pilli tekk’ Teppo 1892), selet’, et egäl kõrraligul pillimehel om määnegi hõigunimi, timä om Põlvamiis.

  Lindmetsa Harri tähend’, et om joba tõist põlvõ tepomängjä: «Esä oll’ mul pulmapillimiis. Ku pillimiist pulman es olõ, sis es olõ ka pulma: tõõnõkõrd tougatigi pulm edesi, ku mu esä es saa mängmä minnä.»

  «Ega ma suur pillimiis olõ-i, a üte luu iks mängi är,» ütel’ Verska gümnaasiumih opva Vaheri Kätlin, kiä uma luu esit’ hoobis akordionil.

  Viljandi miis Andersoni Jaak oll’ küläpillimiihi päävä kõgõ kavvõmbast tulnu lõõdsamängijä.

  Lõõtspilli vaihõlõ astõ üles Orava põhikooli latsi folklooriansambli Käopojad. Oppaja Glaseri Maaja ütel’, et näil saa timahava kümme aastakka ansambli tegemist. Uma tenosõna ütel’ Maaja Mähari Heinolõ, kiä oll’ Käopojõlõ ilosa luu «Valss-polka» kirotanu, midä ansambli ka ette kandsõ.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!