Nummõr 123
Radokuu 27. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umaperä tuu turistõ
 • Uudissõ
   
 • Avvuhind võrokõisi uurmisõ iist
 •  
 • Raamat Eesti vabariikest
 •  
 • Võro maakunna koolilatsilõ neli olümpiaati
 •  
 • Kõllõstõ vald ots kultuurijuhti
 •  
 • Põh’a-Roodsin tulõ väikeisi kiili võikilaulminõ
 • Elo
   
 • Sõamiis Partsilt mõtsa ei müü
 •  
 • Hobõsidõga tegelemine om Lehise Maivi ja timä perre elo
 • Märgotus
   
 • Vahtsõt luhvti!
 •  
 • Laaksosõ Heli: ma ei mäledä asju kiräkeelen!
 • Reportaaž
   
 • Inemise tahtva iks valima minnä
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Põh’a-Roodsin tulõ väikeisi kiili võikilaulminõ
   
  Põh’a-Roodsin, Pajalan peetäs timahavva süküskuu 15. pääväl (15.09.07) maaha Põh’a- ja Baltimaiõ väikeisi kiili võikilaulminõ «Laulun laulut». Laulma omma oodõdu ka Eesti laulja ja andsambli.

  Ossavõtmisõs pallõldas saata CD pääl ummi peris vahtsit vai küländ värskit lukõ. Eestist oodõtas võrokeelitsit vai tõisin väikeisin keelin (seto, mulgi) laulõ.

  Vällävalidu laulu/andsambli saava prii sõidu paiga pääle ja üümaja. Võitja päsese edesi Õuruupa väikeisi kiili võikilaulmisõlõ, miä peetäs ilda sügüse. CD laulõga tulõ är saata inne 1. lehekuu päivä (1.05.07).

  Teedüst saa: laulun_laulut@yahoo.se, telefon: +468162359 (Birger Winsa).

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!