Nummõr 123
Radokuu 27. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umaperä tuu turistõ
 • Uudissõ
   
 • Avvuhind võrokõisi uurmisõ iist
 •  
 • Raamat Eesti vabariikest
 •  
 • Võro maakunna koolilatsilõ neli olümpiaati
 •  
 • Kõllõstõ vald ots kultuurijuhti
 •  
 • Põh’a-Roodsin tulõ väikeisi kiili võikilaulminõ
 • Elo
   
 • Sõamiis Partsilt mõtsa ei müü
 •  
 • Hobõsidõga tegelemine om Lehise Maivi ja timä perre elo
 • Märgotus
   
 • Vahtsõt luhvti!
 •  
 • Laaksosõ Heli: ma ei mäledä asju kiräkeelen!
 • Reportaaž
   
 • Inemise tahtva iks valima minnä
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Hobõsidõga tegelemine om Lehise Maivi ja timä perre elo
   
  Mandli Sulõv
    
   
  Pereesä Aivo Haidari sälän, Getter Inessa Ultraga ja Assortii sälän imä Maivi, 1. süküskuul 2005 Leevi algkooli man. 
    
  Ku majandi naksi lagonõma ja varra lakja jaeti, anti Lehise Maivilõ (38) maa ja lehmä. A Maivilõ miildüse hoobis hobõsõ, nii möi tä lehmä är ja tõi hindäle Mulgimaalt edimädse tori tõugu noorõ märä Ultra.

  Täämbä eläs Maivi Leevi ja Lihtensteini vaihõl, Kullamäe Raudsaarõ talon. Sääl eläse viil miis Aivo (39) ja latsõ Daisiki-Mae (14), Leho Lerner (12) ja Getter Inessa (8).

  Maivi kasvi üles talon, kon peeti egäsugutsit eläjit, a hobõst es olõ. «Mi puul käve külän mõtsavaht uma vana märä Tildega, sõs esä sõsar uma musta märä Urraga. Tuu aig, ku nä tarõn juttu aiva, vahe ma noid eläjit ja tei tutvust,» kõnõlõs tä.

  Ku Maivi uma edimädse hobõsõ sai, olli tä vanõmba jo är koolnu ja täl hindäl uma pere olõman. Ultraga sai tä hääs sõbras, ai juttu, sugõ karva ja võtt’ jalga üles. Ultrast kasvi üts õigõ hopõn.

  «Mulgimaa pernaanõ, kost ma Ultra tõi, pandsõ mullõ hinge pääle, et Ultrast tulõ hää märä ja kaegu ma papridõga täkk ja sääne, määne sullõ esi miildüs. Tuu tähendäs toda, et täküst olõnõs, määne varss ja lõpun nuur hopõn vällä kasus,» kõnõlõs Maivi.

  Tä valisi Heimtalin õigõ mitmõ papridõga täkü siäst õigõ vällä. Koton sündügi Ultralõ kõva poputamisõ pääle 1999. aasta lehekuun märävarss Laava. Tu oll’ edimäne Maivi hindä kasvatõt hobõsõlõ sündünü varss.

  «Tuu oll’ üts kõgõ ilosamb momment mu elon. Tuud võinu esiki nigu latsõ sündümisega võrrõlda. Varsal oll’ illos täht otsa iin ja karv oll’ pehme nigu angooral,» kitt Maivi.

  Ultral kuus perrätulõjat

  Parhillatsõs aos om Ultrast kuus perrätulõjat: tä om neläkõrdnõ imä ja katõkõrdnõ vanaimä.

  Minevä keväjä olli Ultral katsigu märävarsa. Tuud asja juhtus väega harva, et märäl sünnüse katsigu ja inämbält jaolt nä elämä ei jää.

  Kokko om majapidämisest läbi käünü 14 hobõst, parhilla om tallin kuus ja kõik pääle üte om Maivi pere esi üles kasvatanu ja vällä opanu.

  Maivi kitt, et tori tõugu hobõsit om pall’o lihtsämb vällä opada ja mis päämine asi: näide sälgä võiva istu ka algaja ratsutaja ja saava häste toimõ.

  Hobõsõ meelütäse turistõ

  Parhillatsõhe elopaika kolisi Maivi pere säitsme aasta iist. Nä naksi kõrraga turismitallo pidämä.

  «Seo ümbrekund om õks egäst otsast nii illos, et hädäste tull’ matkahuviliidsi jaos naada hobõsit mano soetama.

  Algusõn sai Võrolt uudistama tulnuid tutvit vankriga ümbretsõõri veetüs, a pall’o etemb olõsi olnu mitmõ hobõsõga ratsa rabaviiri ja pedäjämõtsu piten vai Vuu oja viirt piten koosõrda,» seletäs Maivi.

  Tuudaigu naas’ pihta ka sääne projõkt, kohe valiti naisi, kes tahtva turistõlõ meelelahutust pakku. «Et meid oll’ Ultraga jo mitmõlõ poolõ kutsutu latsi sõidutama, sõs pässigi ma uma projõktiga sisse,» kõnõlõs Maivi.

  Tull’ kirota äriplaan. Läts’ häste: sai kõik vaiaminevä kraami talo tegemise jaos, sai ostõtus viis komplekti sadulit ja päitsit. No pidit õnnõ kimmäs olõma, et hobõsit mano saia.

  «Tollõ turismi as’aga piät olõma väega kohanõmisvõimõlinõ. Vahel olõt nii väsünü, olõt koskilt tulnu ja tahat puhada. A ku olõt matkaliisiga matkamast tagasi jõudnu ja näet, ku õnnõligu nä omma, sõs lätt kõik vaiv ja hindä takastsundminõ meelest,» om Maivi uma valit eloga rahul.

  Esieräline edimäne koolipäiv 
    
  Katsa-aastadsõl Getter Inessal, kiä täämbä käü Põlva ütisgümnaasiumi tõõsõn klassin, om väega suur huvi hobõsidõ vasta.

  Seo pisigu sai lats viil inne kuuli minekit. Jo kuvvõ aastadsõlt mõistsõ tä häste ratsuta.

  Kuuliminegi pääväl oll’ täl kimmäs plaan üten esä-imäga hobõsidõga koolimajja minnä. Nii nä sõs ratsutigi kolmõ hobõsõga kuuli.

  Et sääne asi oll’ niivõrra eräkõrralinõ, sõs näüdäti tuud kuuliminegit ka televiisorin. Algusõn paari Eesti kanali päält ja sõs ka Reutersi päält viil takkaotsa.

  Väiku Getter Inessa sai nätä saatõ ülesvõtmist ja intervjuu tegemist, mis jääs elos aos miilde. Oll’ tõtõstõ eräkõrralinõ edimäne koolipäiv.

  Mandli Sulõv
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!