Nummõr 123
Radokuu 27. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umaperä tuu turistõ
 • Uudissõ
   
 • Avvuhind võrokõisi uurmisõ iist
 •  
 • Raamat Eesti vabariikest
 •  
 • Võro maakunna koolilatsilõ neli olümpiaati
 •  
 • Kõllõstõ vald ots kultuurijuhti
 •  
 • Põh’a-Roodsin tulõ väikeisi kiili võikilaulminõ
 • Elo
   
 • Sõamiis Partsilt mõtsa ei müü
 •  
 • Hobõsidõga tegelemine om Lehise Maivi ja timä perre elo
 • Märgotus
   
 • Vahtsõt luhvti!
 •  
 • Laaksosõ Heli: ma ei mäledä asju kiräkeelen!
 • Reportaaž
   
 • Inemise tahtva iks valima minnä
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Lahkõ puutnigu
   
  Ma elä Läti piiri veereh, üteh maakolkah 86-aastadsõ vanainemisega. Säält om alõvihe poodi mano uma viis verstä maad. Hummogu saa bussiga minnä, a tagasi anna jalolõ vallu.

  Nii sõs om alõvihe pall’o käümist: poodi, apteegi ja muu vahet. Ku bussiga hummogu sinnä jovva, omma kõik äri viil kinni, a puutnigu laskva kõgõ ussõ inne kelläaigu vallalõ, nigu oodassi minno.

  Ilda aigu käve poodi man väega külmä ilmaga. Sõrmõ ja varba olli külmäst krõnksi tõmmanu.

  Poodi noorigu Merike ja Hilja kutsi minno kõrraga lämmähe puuti ja pakõ esiki kuuma kohvi, mille iist es taha sentigi. Tuu juuk lei külh iho lämmäs ja süäme rõõmsas.

  Ku om midägi eräle osta vaia, telvä nimä kõrraga, nii et ei olõ liina logistamist. Suur aituma Misso puutnigõlõ süämehäädüse, lahkõ teenindämise ja kuuma kohvi iist!

  Singa Liira Missost

  Mis sa arvat?
   
   
  Valla veere päält
   
  Ku kats võõrast Võroh Vabahussõa veteraanõ kokkotulõkil minevä suvõl kõrvuisi istma saiva, tull’ jutus valdu liitmine. Tõõnõ ütel’ tõõsõlõ, et ei tiiä: vakka oldas, vast tuuperäst, et pia tulõva valimisõ.

  Ma ja üts võõras, Sepä Eedi Leevakult, otsõmi puu alt pingi päält päävä iist varjo. Tä ütel’, et inneskidse edimädse Eesti vabariigi aol kah liideti valdu. Timä ollõv sündünü Toolamaa vallah ja kos nali – ma kah.

  Toolamaa valda ollõv olnu õnnõ paar aastat, sõs liideti Leevaku Räpinäga ja mu sünnükotus 1932. aastal Mooste vallaga. Nii oll’ mu esäkodo ja sündümise paik kõrd Toolamaa, kõrd Mooste valla perrä.

  Tuuperäst, et innembi oll’ Toolamaa vald, pidi mu vanõmba sõsara käümä kuuli Leevakulõ, a ku ma 1939. aastal kuuli lätsi, pidi minemä Kauksihe, Mooste valla perrä. Piiris oll’ üts pikk mõtsatsiht: naas’ pihta Kanasaarõ alt ja läts’ Laanõkülä alla vällä.

  Üts piibutaja vuntsõga vanamiis Zipa Piitre ütel’, et neo tsihi omma tekkünü niimuudu, et Edimädse ilmasõa aol (tä oll’ ilmasõan käünü) olli suurtükükuuli ketiga paarin ja ku suurtüküst lasti, sis jäi mõtsa suur tsiht perrä. Neo omma viil põra tunda ja läävä läbi suurõst Siilabergi suust ja Võukülä peremiihi mõtsamaa tükest.

  Mooste vallavanõmb oll’ tuukõrd Piirsalu Daniel, tä käve kah inne valimiisi talost tallo hääletämisest teedä andmah. Täl oll’ pruut kah: mi läsk naabriprovva. Ei tiiä, kas tuuperäst sattõ mi kvartalihe vai tetti sõs kah valimispropagandat. Vallavanõmbal oll’ vaia vahtsõnõ maja valmis ehitä ja rahha oll’ vaia kõigilõ ka edimädse Eesti Vabariigi aol.

  Palli Elsa

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!