Nummõr 123
Radokuu 27. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umaperä tuu turistõ
 • Uudissõ
   
 • Avvuhind võrokõisi uurmisõ iist
 •  
 • Raamat Eesti vabariikest
 •  
 • Võro maakunna koolilatsilõ neli olümpiaati
 •  
 • Kõllõstõ vald ots kultuurijuhti
 •  
 • Põh’a-Roodsin tulõ väikeisi kiili võikilaulminõ
 • Elo
   
 • Sõamiis Partsilt mõtsa ei müü
 •  
 • Hobõsidõga tegelemine om Lehise Maivi ja timä perre elo
 • Märgotus
   
 • Vahtsõt luhvti!
 •  
 • Laaksosõ Heli: ma ei mäledä asju kiräkeelen!
 • Reportaaž
   
 • Inemise tahtva iks valima minnä
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Võro maakunna koolilatsilõ neli olümpiaati
   
  Seo nätäl kõrraldõdas Võro maakunna koolilatsilõ neli olümpiaati.

  Neläpäävä, 1. urbõkuu pääväl võetas mõõtu kodondusõn ja käsitüün, eräle om olümpiaat tütärlatsilõ ja poiskõisilõ. Tütärlatsi olümpiaat om Võro Kreutzwaldi gümnaasiumin, nimä piät valmis tegemä kalasöögi ja mõistma tikki.

  Poiskõsõ tegevä Rõugõ koolin poiskõisi käsitüüd. Nii poiskõisi ku tütrikkõ om kirja pandnu päält katõkümne, kõnõl’ Võro maavalitsusõ haridus- ja kultuuriosakunna haridusõ pääspetsialist Kattai Kersti.

  Luudustiidüisi olümpiaat 1992. aastagal vai ildampa sündünü opilaisilõ om Võro maakunnan ülemaakunnalinõ edimäst kõrda, varrampa omma olnu vähämbä olümpiaadi väikumbin piirkundõn.

  Olümpiaat viiäs läbi 3. urbõkuu pääväl Võro 1. põhikoolin ja sääl küstäs tiidmiisi bioloogiast, füüsigast ja keemiäst.

  Sama puulpäiv võtva Parksepä koolin mõõtu ka majandust opva koolilatsõ. Kokko tulõva nelä kooli opilasõ Parksepäst, Varstust, Võro keskliina gümnaasiumist ja vinne gümnaasiumist.

  Rahmani Jan

   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!