Nummõr 123
Radokuu 27. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umaperä tuu turistõ
 • Uudissõ
   
 • Avvuhind võrokõisi uurmisõ iist
 •  
 • Raamat Eesti vabariikest
 •  
 • Võro maakunna koolilatsilõ neli olümpiaati
 •  
 • Kõllõstõ vald ots kultuurijuhti
 •  
 • Põh’a-Roodsin tulõ väikeisi kiili võikilaulminõ
 • Elo
   
 • Sõamiis Partsilt mõtsa ei müü
 •  
 • Hobõsidõga tegelemine om Lehise Maivi ja timä perre elo
 • Märgotus
   
 • Vahtsõt luhvti!
 •  
 • Laaksosõ Heli: ma ei mäledä asju kiräkeelen!
 • Reportaaž
   
 • Inemise tahtva iks valima minnä
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Avvuhind võrokõisi uurmisõ iist
   
  Fastrõ Mariko
    
   
  Browni Kara mõnõ aasta iist Võro liinan. 
    
  28. seo kuu pääväl andas võrokõisi sõbralõ Browni Karalõ Ameerigamaal Baltimore’i liinan uma doktoritüü iist kätte haridusõuurja ja -edendäjä Gail P. Kelly nimeline avvuhind.

  Kara uurõ uma doktoritüü jaos võro keele oppamist ja Võromaa kuulõ nii Eesti ku Euruupa kontekstin.

  Avvuhinda and vällä Võrdõlõva ja rahvusvaihõlidsõ haridusõ selts esierälidselt hää haridusteemalidsõ tüü kirotamisõ iist, miä om ka umaperäne, hää metoodikaga, teoreetiline, häste är põhjõndõt, läbimõtõld ja ka lugõjilõ üle ilma huvitav.

  Browni Kara om ameeriklanõ, kel olõ-i Võromaal juuri, a timäst ja tä perrest om saanu suur võrokõisi ja Võromaa sõbõr.

  Umma tüüd kirotõn elli tä kõgõ perrega Võro lähkül, käve läbi mitmiid Võromaa kuulõ, kõnõl’ oppajidõ, latsi, ammõtnikkõga ja kai Eestimaa kooliello väega lähküst.

  Tuust kõgõst, miä tälle silmä jäi, kirot’ tä uma tüü, mink päälkiräs sai: «Kiilt opman: regionaalkeeline haridus Eestin rahvusvaihõlidsõ, rahvusligu ja paikligu kandi päält».

  Parhilla om Kara South Carolina ülikoolin dotsent. Täl om sääl parhilla pitä üts loeng «Kooli ütiskunnan». «Mu tudõngi kuuldva sääl ka kimmäle häste pall’o Eestist ja Võromaast,» om Kara varramba lubanu.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!