Nummõr' 121
Vahtsõaastakuu 30. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lumõraha tiiremondis
 • Uudissõ
   
 • «Elolinõ» jäl ETV-n
 •  
 • Tuglasõ-võistlus uut ka võrokeelitsit töid
 •  
 • Lõunaeesti kallendriperimüs kaasi vaihõl
 •  
 • Võro päiv Villändin
 • Elo
   
 • Saatsõst ja Veeberist
 •  
 • Tennüspäiv latsiaian
 •  
 • Viis aastakka kodoluu-uurmist: kats raamatut ja kivi koolilõ
 • Margotus
   
 • Noormetsa Helgi: meil om ülearvo pall´o hädän inemiisi!
 •  
 • Hurda Jakobi perändüs ja täämbäne päiv: mis mi saa är tetä?
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Tennüspäiv latsiaian
   
  Otsa Kersti
   
    
  Sõmmõrpalo latsiaia latsõ tei hinnäst tennüsepääväl pullikõisis, tsikos ja tallõkõisis eide (kasvataja Helgi) laudan. 
    
  17. vahtsõaastakuu pääväl linnas´ harak sisse Sõmmõrpalo Lepatriinu latsiaia ussõst ni sattõ õkva eide ja taadi mano, kiä laudan ummi eläjidega toimõndi. Harak linda-es platsi sõnomilda. Lisas rõõmsalõ meelele oll´ täl üten kallendri, kost tä helle helüga tennüspäävä kombit kuulut´ ja ilma ette arvas´.

  Mudilasõ olli tuus pääväs hinnäst tsillokõisis tallõkõisis, pullikõisis ja tsikos muutnu, kiä rõõmsahe lauli, tandsõ ja rõõmsit mänge mänge.

  Viimäte kalpsas’ peräle ka jänes Tutthand, kiä tühjä kõttu kaivas’ ja eläjide söögivaru üle kai. Lövvä-es tä säält hindäle midägi kõlbulikku.

  A eit ja taat kutsõ nälädse jänesepoiskõsõ tõnnivaka mano, kost tuu hindäle midägi meeleperäst põskõ pistä löüdse.

  Tõnnivakka annõtut hääd kraami – ubinit, präänikit, kompvekke – jakku kõigilõ «kodoeläjile», a kiä mõnõ mängu är võitõ, tuu sai hääd-parõmbat inämb.

  Om ütlemäldä hüä miil, et Lepatriinu latsiaia oppaja pidi tarviligus seod vanna tähtpäivä tõisi tähtside päivi kõrvalt kah meelen pitä.

  Teno ka latsivanõmbilõ, kiä aviti latsilõ pasligu rõiva sälgä saia ja tõnnivakka täüdi.

  Ja om väega hää miil ka tuud üteldä, et terve üritüs oll’ võro keelen ja võro meelen!

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!