Nummõr' 121
Vahtsõaastakuu 30. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lumõraha tiiremondis
 • Uudissõ
   
 • «Elolinõ» jäl ETV-n
 •  
 • Tuglasõ-võistlus uut ka võrokeelitsit töid
 •  
 • Lõunaeesti kallendriperimüs kaasi vaihõl
 •  
 • Võro päiv Villändin
 • Elo
   
 • Saatsõst ja Veeberist
 •  
 • Tennüspäiv latsiaian
 •  
 • Viis aastakka kodoluu-uurmist: kats raamatut ja kivi koolilõ
 • Margotus
   
 • Noormetsa Helgi: meil om ülearvo pall´o hädän inemiisi!
 •  
 • Hurda Jakobi perändüs ja täämbäne päiv: mis mi saa är tetä?
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Võro päiv Villändin
    
   
    
  Villändi liina raamadukogon oll’ kolmas umakultuuri päiv. Umma kultuuri omma joba tutvustanu seto ja mulgi. Puulpäävä, 27. jaanuaril vei võrokõsõ Villändi rahvalõ kaia ja maitsa tükükese Võromaad.

  Raamadukokko tull’ üle 30 Võromaa-huvilidsõ. Võro instituudi päälik Eichenbaumi Külli tutvust´ aoluulist Võromaad ja Võro instituudi tüüd.

  Tuudaigu ku Jüvä Sullõv võro kiilt opas’, saiva latsõ Harglõ ja Rõugõ kihlkundõ rahvarõivit tsehkendä. Ku päävä alostusõn oll’ õnnõ mõni lats kullõma tulnu, sis välläkuulutõdu multikatunni aos oll’ latsi joba rohkõmb.

  Internetiportaali lastekas.ee võrokeelidse Jäno-Jussi multika aiva naardma ka imä-esa ja vanaimä-vanaesä, kiä latsiga üten multikit kaiva. Võro Instituudi välläantut kirändust näüdäs´ Kirchi Triin, huvilidsõ saiva nii kirändüst ku muusikat üten osta.

  Üts Villändi võrokõnõ, kiä oll’ kah kullõma tulnu, murõht, et Võromaa võrokõsõ taha-i üle vana Võromaa kuuntüüd tetä ja suurõlt mõtõlda.

  Viilkõrd saimi teedä, et nuu võrokõsõ, kiä eläse vällänpuul Võromaad, omma uhkõ tuu üle, kost nä peri omma ja täüs tahtmist Võromaalõ tagasi tulla.

  Võrokõnõ lää-i kunagi küllä kostilda. Päävä lõpõtusõs saiva kõik maitsa hernetampi, suidsulihha, sõira ja maapiimä. Ku mi tagasitii pääle säädse, küsse üts väiku tütärlats: «Kuna ti jälki küllä tulõti?»

  Laube Kadri

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!