Nummõr' 121
Vahtsõaastakuu 30. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lumõraha tiiremondis
 • Uudissõ
   
 • «Elolinõ» jäl ETV-n
 •  
 • Tuglasõ-võistlus uut ka võrokeelitsit töid
 •  
 • Lõunaeesti kallendriperimüs kaasi vaihõl
 •  
 • Võro päiv Villändin
 • Elo
   
 • Saatsõst ja Veeberist
 •  
 • Tennüspäiv latsiaian
 •  
 • Viis aastakka kodoluu-uurmist: kats raamatut ja kivi koolilõ
 • Margotus
   
 • Noormetsa Helgi: meil om ülearvo pall´o hädän inemiisi!
 •  
 • Hurda Jakobi perändüs ja täämbäne päiv: mis mi saa är tetä?
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Tuglasõ-võistlus uut ka võrokeelitsit töid
   
  Ahja keskkuul kõrraldas Tuglasõ-nimelidse kirändüsvõistlusõ, kohe või saata ka võrokeelitsit kirätöid.

  «Kimmäle omma uman kohaligun keelen kirotõdu tüü väega oodõdu,» ütel’ Ahja Keskkooli oppõalajuhataja Lepasaarõ Siiri. «Egä aasta om ka säändsit töid olnu. Mineväst kõrrast tulõ näütüses miilde üte Saadsõrinna kooli latsõ muistõnd «Kuis Saabolda hindäle nime sai.»

  Ahjal sündünü kiränigu Tuglasõ Friedeberdi mälehtüsele pühändet võistlus om jo tõist aastakka värskembän vormin. Egäst kooliastmõst oodõtas kimmän žanrin töid ja punti omma võedu ka oppaja.

  Näütüses võiva väiku latsõ luvva hällülaulu, a 7.-9. klassi opilasõ kirota hoobis reportaaži. Oppajidõ käest oodõtas ülepääkaala nal’akat seletüskirja.

  Koolilatsi (ja ka oppajidõ) kirjapantu piäsi Ahjalõ jõudma 12. radokuu pääväs (12.02). Tüü tulõ saata frtuglas@hot.ee vai postiga FR. Tuglasõ nimeline Ahja keskkuul, Tarto mnt 23, Ahja.

  Võistlusõ ja teemadõ kotsilõ saa lähembät teedüst kooli kodolehe päält http://www.hot.ee/ahjakeskkool.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!