Nummõr' 121
Vahtsõaastakuu 30. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lumõraha tiiremondis
 • Uudissõ
   
 • «Elolinõ» jäl ETV-n
 •  
 • Tuglasõ-võistlus uut ka võrokeelitsit töid
 •  
 • Lõunaeesti kallendriperimüs kaasi vaihõl
 •  
 • Võro päiv Villändin
 • Elo
   
 • Saatsõst ja Veeberist
 •  
 • Tennüspäiv latsiaian
 •  
 • Viis aastakka kodoluu-uurmist: kats raamatut ja kivi koolilõ
 • Margotus
   
 • Noormetsa Helgi: meil om ülearvo pall´o hädän inemiisi!
 •  
 • Hurda Jakobi perändüs ja täämbäne päiv: mis mi saa är tetä?
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  «Elolinõ» jäl ETV-n
   
  9. radokuu pääväst pääle saa egä riidi kell 19.30 kaia ETV-st võrokeelist saatõsarja «Elolinõ». Kokko om saatit 11.

  Edimäne saadõ tulõ leeväst. Juttu tulõ tuust, et poodin om leibä kümnit sortõ ja rassõ meeleperätsempä vällä valli. A tuud kõgõ parõmbat leibä, mille pernaanõ om tennü lämmä süämega ja umakasvatõdu rüä jahust, tuud poodist joht saa-i.

  Leeväküdsäjit om veitüs jäänü, üts näist om Hellenurmõ talo pernaanõ Saarõ Helgi. Timä man käve saatõjuht Contra opman, kuis tulõ leibä tetä. Saatõn tulõ juttu ka kododsõ tordi tegemisest, oppas Keiri Anne.

  Edespiten tulõ «Elolidsõ» saatin juttu viil Lindora laadust, lambapügämisest ja villaketrämisest, puutüüst, kuuridsapüügist, veskitest ja pall’ost muust.

  Saatidõ tegemist tugi programm «Lõunaeesti kiil ja kultuur».

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!