Nummõr' 56
Põimukuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Segädüs kalmuaiaga
 •  
 • Egäüts' piät hindäle kaema uma post'kasti
 •  
 • Kanepi-Otepää tiid piten saa joba sõita
 •  
 • Käsitüüoppus Karulan
 • Elo
   
 • Vana kooli sepp Vahtsõliinast
 •  
 • Udmurdimaa: kangõ mutikõsõ, pliini ja lehmä jõõh
 • Märgotus
   
 • Kõiki võro keele ja kultuuri huviliidsi jaos omma Võro Seldsi ussõ vallalõ
 •  
 • Ruitlasõ Olavi: «Volli» hirmsa as'a omma tõtõstõ sündünü!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
   
  Käsitüüoppus Karulan
   
  Puul'päävä, 31. hainakuu pääväl oll' Karulan võimalik teedä saia vannu Võrumaa koetuidõ kangidõ kotsilõ ja oppi ka esi ütte-tõist vahtsõt.

  Karula Rahvuspargi keskusõn Ähijärvel pidäsi Eesti Kunstiakadeemiä magistrant' Tubina Tuuli loengu Karula ja terve vana Võrumaa vannust kangist ja rõivist. Tedä oll' kullõma tulnu umbõs 20 käsitüühuvilist.

  Pääle kõnõlõmist saiõ platsitulnu ka esi Tuuli käe all telgi pääl vahtsit tiidmiisi pruuvi: paklaisi kaalakotikõisi tegemisest egäsugumaidsi nüüre poim'misõni vällä.
  Tubina Tuuli ütel', et käsitüüpäiv and' timälegi vahtsit kogõmuisi nii oppajas ku esi opjas ollõn. Üts' lats' oll' Tuulilõ opanu, kuis käü roodsi-muudu pailakõsõ tegemine.
  Päävä lõpõtusõs peeti maha piduõdak päält saa umakandi inemisega. Laulõ ja pillilukõ kullõldõn sai maitsa olut, kalja, sõira, seene- ja kapstapiirakit, tsiakõrvu, karaskit, suurmaputru ja muud.
   
  Fastrõ Mariko
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Or'apidämine es kao kavala massu ala pandmisõ pääle, a tuu pääle, et inimõigusõ panti jõuga masma.

  Strandbergi Mareki meelest olõ-i kasvuhuunõgaasi kvuutõst kassu (KesKus)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!