Nummõr' 119
Vahtsõaastakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hüvvä vahtsõt aastakka!
 • Uudissõ
   
 • «Mino Võromaa» võistlus tulõ joba 20. kõrda
 •  
 • Haanimehe pei talvist püürüspäivä
 • Elo
   
 • Leevaku-luust tulõ näütemäng
 •  
 • Joulu aigu saa massinamehest joulumiis
 • Märgotus
   
 • Pääliinast ja kodokotussõst
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  «Mino Võromaa» võistlus tulõ joba 20. kõrda
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  «Mino Võromaa» kogomikkõ. 
    
  Võro instituut kuulutas vällä 20. latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa». Ümärigu numbri puhul tulõ timahavanõ võistlus esierälidsemb ja pidolidsõmb.

  «Otsimi üles inemiisi, kiä omma 20 aasta joosul võistlustöid kirotanu, ja pallõmi näil kirota võistlustöie kogomikku, mis om näist seo ao pääle saanu,» kõnõlõs «Mino Võromaa» võistlusõ kõrraldaja Laube Kadri Võro instituudist. «Egä jutu mano tulõ ka kirotaja pilt ja nii omgi plaan seokõrdnõ «Mino Võromaa 20» kogomik tetä kats kõrda paksõmb-sisukamb ku hariligult.»

  Aastast 1987. peet võistlusõlõ omma kirotanu näütüses Antsla kultuuri-ja spordikeskusõ juht Paeglise Janek, Võro maavalitsusõ arõnguosakunna juht Allasõ Anti, Muinsuskaitsõammõdi Võro osakunna juht Visseli Triin, Rohelise Urvaste üts vidäjä ja Ess-suu iist saisja Kärgenbergi Helina, Küläoro puutüümeistri Otsa Hannes, luudusõkaitsja Tanilsoo Jaanus, uisutaja Kuusõ Märt ja sato tõisi nuuri võrokõisi.

  «Võidi jah üts kõrd taa võistlusõ, artikli päälkiri oll’ «Uma maja» ja tuu piäsi mul seoniaoni koskil alalõ olõma,» tulõtas Paeglise Janek miilde «Mino Võromaa» kõgõ edimäst võistlust. «Sõs oll’ tuu väega põnnõv: säändsit asju oll’ tuukõrd väega veidü. Kirutama härgüt’ minnu Mõnistõ kooli elupõlinõ kirändüse oppaja Türgi Linda, tenü timäle saigi tüü är saadõtus.»

  «Mino Võromaa» võistlusõ mõtõl’ vällä umaaignõ Võro maavalitsusõ haridus- ja kultuuriosakunna juht Leoski Arvi.

  1.-11. «Mino Võromaa» kogomigu välläandja kirotas 12. kogomigu sissejuhatusõn, mille edimädse kats nummõrd anti vällä kaasi vaihõl vallaliidsi lehti pääl: «Vinne aigu es olõ lubat ja oll’ innekuulmada, et raamatut võisi kõikvõimalikkõ lupõ küsümäldä vällä anda ja ilma tuud tsensoritõlõ uuri andmalda. Tuuperäst tullimi hääle mõttõlõ koolilatsi kinä kirätüü vällä anda mitte raamatun, a niinimetet suvõniirvoldikun, selle et toolõ es piä pääliina ideoloogiapreestride õnnistust pallõma.»

  20. jutuvõistlusõlõ võiva kirota kõik, kiä viil koolin opisõ. Oodõtas juttõ, luulõtuisi, nalju, näütemänge, katõkõnnit, märgotuisi.

  Seokõrd või võistlusõlõ saata ka võrokeelitsit koomiksit, noidõ tsehkendäjä saava eräle avvuhinna.

  Võistlustöid oodõtas ildambalt 2. urbõkuu (02.03) pääväs.

  Kõik tüü tulõ saata nii paprõ pääl (käsikiri) ku meiliga: Võro instituut, Tartu 48, 65609 Võro liin ja kadri.laube@wi.werro.ee.

  Lehekuun tulõ «Mino Võromaa» võistlusõ juubõlipido ja avvuhindu kättejagaminõ.

  Parõmba tüü trükütäs är kogomikun «Mino Võromaa 20».

  Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 782 1960, 511 7348.

   
  «Mino Võromaa» võistlusõ teema: 
    
  1. Kuimuudu mu koton pühhi ja tähtpäivi peetäs
  2. Mi kandi inemise
  3. Kuis mi ümbreilmareisil kävemi
  4. Üts ummamuudu liin – mille mu meelest Võro liin ummamuudu om?
  5. Suur kuionu kuus sais Peräniidü veereh mõtsah. (Rahmani Jan)
  6. Kelles ma taha saia
  7. Kas võro kiil om suur vai väiku?
  8. Tondijutu
  9. Lammas ütel’: läl-läl-lää…
  10. Hää latsõ unõnägo
   
    
  Mis sa arvat? 
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!