Nummõr' 56
Põimukuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Segädüs kalmuaiaga
 •  
 • Egäüts' piät hindäle kaema uma post'kasti
 •  
 • Kanepi-Otepää tiid piten saa joba sõita
 •  
 • Käsitüüoppus Karulan
 • Elo
   
 • Vana kooli sepp Vahtsõliinast
 •  
 • Udmurdimaa: kangõ mutikõsõ, pliini ja lehmä jõõh
 • Märgotus
   
 • Kõiki võro keele ja kultuuri huviliidsi jaos omma Võro Seldsi ussõ vallalõ
 •  
 • Ruitlasõ Olavi: «Volli» hirmsa as'a omma tõtõstõ sündünü!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
   
  Egäüts' piät hindäle kaema uma post'kasti
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   1.süküskuu pääväs piät egälütel olõma uma post'kast', saat' Võro Pääpost'kontor' tähitü kirä 1127 Võro ja Põlva maakunna inemisele.

  Tulõ vällä, et postisäädüs lupa-i säändsit külä-kiräkastõ, kon inemisel vai es'ki mitmõ perre pääle om uma suhvli.

  Säädüst tugõ valitsusõ määrüs, mille perrä
  Suhvlidõga külä-post'kasti saava aoluus - vahtsõst kuust piät egäl inemisel olõma uma post'kast'. piät egä inemine esi kaema, kuis hindäle säändse kiräkasti saa, nigu säädüs nõud.

  Ku süküskuus post'kasti hangitu olõ-i, sis saa ummi kirju ja aolehti kätte lähembäst postipunktist.

  «Olõ-i viil säänest kirja saanu, a ma olõ ka
  kõik' aig sõidun olnu,» seletäs Sarapuu Helju Tabina küläst, kon om kah suur' suhvlidõga vanaaignõ post'kast'. «Ku piät hindäle post'kasti murõtsõma, sis tulõ tuu esi meisterdä, mi külän külh kiäki kasti ostma ei nakka,» ütles tä.

  Põlva maakunnan saadõti edeotsan säändse kirä õnnõ liinainemiisile. «Vahepääl tull' naid tähitüid kirju pakkõ viisi kätte viiä,» kõnõlõs Põlva postiljon' Tikmani Linda. «Väega pall'o omma joba hindäle vahtsõ post'kasti hank'nu. Üteldi, et varsti tulõ säändse kirä ka maalõ viiä, a olõ-i viil säänest käskü saanu.»

  Postisäädüse perrä piät uma post'kast olõma ka kimmä suurusõga. A Võromaa Post'kontori tuutmisdirektri Edesi Lea-Reet ütles, et siskina olõ-i kinkalgi nii väikut post'kasti, et piäsi tälle vällävahetamisõ nõudõ saatma.
   
   Kukki säädüs ütles, et post'kastil piät olõma kõrran lukk, nakka-i kiäki viil maal putma plekk'pangõst, leeväkastist, ravvast torost vai puust tettüid post'kastõ.

  Liinan om siski tõnõ lugu. «Kõik' aig tull' kaibusi, et aoleht' kaonu, aokiri kaonu, nii saa-i umõtõgi!» om Tikmani Linda tävveste nõun tuuga, et post'kast piät lukku käümä.

  Kas ka maal olnu lukuga post'kasti vaia, tuu olõnõs küläst, löüd Sarapuu Helju.
  Sääne või post'kast' olla, pääasi, et om tõisist erälde ja aolehe-aokirä kasti sisse är mahussõ. Kas ka maal olnu lukuga post'kasti vaia, tuu olõnõs küläst, löüd Sarapuu Helju. «Meil om väiku külä ja seoniaoni olõ-i viil midägi post'kastist kaonu,» ütles tä.

  Vahtsõnõ post'kast tulõ panda liina ja
  liinaveere maiu man valgustõt kotussõhe uulidsapuulsõ aiaväreti külge. Ku maja om mitmõkõrdnõ, sis edimädse kõrra valgustõt ederuumi.

  Maal om asi tsipakõnõ keerulidsemb. Ku valgustõt kotust kongi olõ-i, sis tulõ post'kast' panda säändse kotussõ pääle, et postiljon' ka muadsõl aol keväjä, sügüse ja talvõl lumõga autoga mano päses. Kotus tulõ kokko leppi post'kontori juhataja vai postimehega.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Or'apidämine es kao kavala massu ala pandmisõ pääle, a tuu pääle, et inimõigusõ panti jõuga masma.

  Strandbergi Mareki meelest olõ-i kasvuhuunõgaasi kvuutõst kassu (KesKus)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!