Nummõr' 119
Vahtsõaastakuu 3. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hüvvä vahtsõt aastakka!
 • Uudissõ
   
 • «Mino Võromaa» võistlus tulõ joba 20. kõrda
 •  
 • Haanimehe pei talvist püürüspäivä
 • Elo
   
 • Leevaku-luust tulõ näütemäng
 •  
 • Joulu aigu saa massinamehest joulumiis
 • Märgotus
   
 • Pääliinast ja kodokotussõst
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Hüvvä vahtsõt aastakka!
   
  Seokõrd tull’ vahtsõnõ, 2007. aastak Võromaal peris rahuligult. Suur jago rahvast oll’ koton ja võtt’ vahtsõ aasta vasta uma perre tsõõrin. Uma Lehe toimõndus suuv kõigilõ Võromaa inemiisile kõkkõ parõmbat vahtsõl aastagal: hääd tervüst, terävät silmänägemist (et iks näesi lehte lukõ), kar’aõnnõ, viläõnnõ, latsiõnnõ ja kõkkõ muud õnnõ kah!
   
   
  JUHTKIRI
   
  Mille es saa umilõ hääd tetä?
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
  Joulu aigu anni hää inemise Tal’na ja Tarto haigõmaiulõ latsi reanimobiilmassinidõ ostmisõs inämb ku kolm miljonit kruuni. Inemise kõlisti ETV «Jõulutunneli» nummõrdõ pääle, anni sõs 25, 100 vai 500 kruuni, kuis kiäki sai.

  Anni esi kah. Ku riigil lätt rahha inämb vaia tsukrutrahvõ masmisõs, raudtii tagasiostmisõs (kiä kässe taad ülepää müvvä?) vai miljoni iist kokaraamadu välläandmisõs, sõs tulõ rahval uma rahakott valla tetä, et saasi osta kiirabiauto vai tulõtõrjõmassina. Tuud oll’ kah hää kaia, kuis tunnõdu kultuuriinemise võidi uma tarkusõga miljonimängun rahha, et üts tsillokõnõ maakultuurimaja kõrda tettüs saasi.

  Õnnõ tuust oll’ hallõ, et timahavva joulu aigu es saa tukõ üttegi Võromaa ettevõtmist. Minevaasta oll’ Võro haigõmajal illos kampaania Ummi Latsi Hääs – inemise avidi haigõmajalõ vahtsõt sünnütämissängü osta. Mi viil kiroti, et samma võisi tetä ka Põlva haigla hääs. A ei midägi.

  Ma külh taha, et mikandi rahval olõsi haigõmajan sama hää, ku Tal’nan vai Tarton vai et saanu kõrda mõni kultuurimaja, kon rahval hää kuun kävvü ja elost rõõmu tunda. Vast saa teküs inemine vai asutus vahtsõst aastast vahtsõt väke ja kõrraldas kampaania mõnõ umakandi as’a hääs. Uma Leht tugõ ettevõtmist kimmähe ka umalt puult.

  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!