Nummõr' 118
Joulukuu 19. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laagri luudusõtundjilõ
 • Uudissõ
   
 • Kodassõpesäst andas teedä
 •  
 • FolkFest tulõ Moosten
 •  
 • Käisi Johannese vahtsõnõ kodoleht
 • Elo
   
 • 90-aastanõ mõtsaveli tüküs õks viil traktoriruuli
 •  
 • Vana ao pillimiis mõist’ ka kõiki muid töid tetä
 • Märgotus
   
 • Haigõmaja vai tohtriabi?
 •  
 • Turovski Aleksei: joulu-aigu jahti ei peetä!
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Tennä häid tohtrit!
   
  Ei olõki tan nii õgapääväne, et mi eesti inemine kedägi kitt, innembä lait. A ma ütle suurõ aitüma mi Võro perretohtrikeskusõlõ, perretohtrilõ Johansoni Siirile, timä armsalõ õelõ Breidaksi Marisõlõ ja Jõgeva Evele.

  Eve mõistsõ võtta mul põlvõhaava klambri är nii, et tundsõ õnnõ nigu kirbu purõmist. Mi Siirikene um lihtsä ja lahkõ olõmisõga tohtri – egäütega kõnõlõs (olku tä nuur vai vana) naarudsõ näoga.

  Kolm aastat um tuust müüdä, ku mul oll’ Tartun põlvõjaku lõikus. Panti ravvast kunstpõlv. Teno haigõkassalõ massõ kunstpõlv tuukõrd 60 000 kruuni, puusajakk oll’ 30 000. Olõsi olnu rikas, saanu õkva ette, a mul oll’ vaia uuta kats aastat.

  Viimätsel aastal tundsõ iks vallu põlvõn ja lätsi jälki uma tohtri manu. Johansoni Siiri tekk’ õkva saatõkirä Tartu ülikooli kliinikumi ortopeedile ja kõlist’ esi, pand’ ao kinni.

  Ku sääl tohtri Märtson saatsõ röntgeni, sõs arvuti pääl esi näkk’, kuis põlvõkedra oll’ keele muudu kavvõndalõ vällä tulnu. Tä oll’ nõun, et ma saa ilma uutmalda lõikusõlõ. Pelksi, mis pelksi, är iks julksi. 21. süküskuu pääväl jo lõigati. Lõikamisammõdi pääl oll tsillukõnõ naistõrahvas Pauli Sigrid.

  Parhilla ei tahaki inämb tuust mõtõlda. Hingä koton teno tohtrilõ, näide õekõisilõ, huuldajaõdõdõlõ – ma ei mõistaki sõnnu sisse panda. Tohtridõ tüü om hulga unõlda öid, väiku palga iist.

  Egäs sis ilma iist ei lää mi tohtri Suumõ, kos palganummõr om iks suurõmb – egäüts taht ellä.

  Tervüdä väegä katõ käega umma perretohtrit Johansoni Siirit ja timä abiliisi näide hingepalango iist. Soovi näile hulga hääd tervüst, rahulist jõuluaigu ja vahtsõt aastat, mis toosi tohtrilõ veidemb meelehärmä!

  Kudu Alli Võrolt

  Mis sa arvat?
   
   
  Hoobis mehidsepakk!
   
  Kae ka 5.12. Uma Leht «Viläkumm vai viivaat?»
   
  Sai lehest loetu taad luku. Ku ma peris tsillokõnõ olli, oll’ meil aiah umbõs sääne asi.

  Tuu oll’ 20. aastagasaa algusõst peri mehidsepakk. Vanaesä pidi sääl mehiläidsi. Tuul pakul olli ka paku viil all, et tä peris vasta maad es olnu ja määnegi katus kah pääl. Katus oll’ mu aos jo är määnü. Illatsõmpa varianti võiti nätä Übi Evaldi raamatukõsõh «Mesilaste elu». A ma või ka essüdä.

  Viivaat oll’ mi nukah külh paksõmb, eräle lavvust tett ja punn otsah. Mu imä oll’ kolhoosi algusõh tallimiis ja mi vidimi tuu vaadiga järvest hobõsilõ vett. Viläkummi ma umast kandist ei mäletä.

  Asta Põlvast (kirotaja om teedä)

  Mis sa arvat?
   
  Uma Leht joulukingis!
   
  Telli Uma Leht Võromaalt peri sõbralõ, tutvalõ vai sugulasõlõ
   
  6 kuud – 60 kr
  12 kuud – 120 kr.

  Telli saa tel 78 22 221, info@umaleht.ee vai postkontorist.

  Umma Lehte saa vällänpuul Võro- ja Setomaad: Tarto pääpostkontorist, Talinast rahvusraamadukogost Lugemisvara poodist ja Ateena raamadupoodist (Roosikrantsi 6).
   
   
  Uma Internetin
   
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!