Nummõr' 118
Joulukuu 19. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laagri luudusõtundjilõ
 • Uudissõ
   
 • Kodassõpesäst andas teedä
 •  
 • FolkFest tulõ Moosten
 •  
 • Käisi Johannese vahtsõnõ kodoleht
 • Elo
   
 • 90-aastanõ mõtsaveli tüküs õks viil traktoriruuli
 •  
 • Vana ao pillimiis mõist’ ka kõiki muid töid tetä
 • Märgotus
   
 • Haigõmaja vai tohtriabi?
 •  
 • Turovski Aleksei: joulu-aigu jahti ei peetä!
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Käisi Johannese vahtsõnõ kodoleht
   
  Käisi Johannes.
   
  Põlva küle alt Rosmalt peri tunnõdu oppamistiidläse ja koolivahtsõndaja Käisi (Kääso) Johannese (1885-1950) kotsilõ saa teedüst vahtsõ Interneti kodolehe päält. Minevä neläpäävä kõnõli kodolehest tuu kokkopandja, neli Talina ülikooli eesti oppamistiidüse arhiivimuusõumi tüütäjät.

  «Käis om üts kõgõ tunnistõdumb Eesti oppaja terveh ilmah, Ameerikah tuntas vast inämb Kanepist peri Taba Hildat,» ütel’ üts kodolehe kokkopandja, Tal’na Võro Seldsi juht Eksta Viivi. «1920.–30. aastil oll’ Käisil eesti koolilõ väega suur mõjo: Käis vidi kümme aastakka Võro oppajidõ seminärri. Ma olõ tundnu hulga inemiisi, kiä omma taa lõpõtanu: nä jäivä ütte hoitma ja Käisi vaimu edesi kandma ka päält lõpõtamist. Ma olõ-i säänest üttehoitmist kohki muial nännü.»

  Peräst Võro seminäri kinnipandmist sai Käisist oppajidõ liidu tiidüssekretär, eesti koolivahtsõndusõ iistvidäjä: koolivahtsõndusõst võtt’ ossa päält 400 oppaja.

  Käis kirot’ ja pand’ kokko hulga vahtsit oppamisraamatit ja tüüvihkõ. Tä tiidse, et hääs oppamisõs om vaia tunda opilaisi ja kõiki asju tulõ tetä opilaisi perrä.

  «Käis oll’ väega mitmõ külega miis: oll’ tä jo diplomi perrä luudusõtiidläne, tekk’ näütüses ummi opilaisiga väega täpsähe Suurõ Munamäe korgusõ kimmäs, naas’ üte edimädsenä kõnõlõma luudusõ kaitsmisõst,» selet’ Eksta Viivi.

  Kodolehe pääl om Käisi Johannese kotsilõ kirotõt juttõ, käsikirju ja uurmiisi. Säält saa edimäst kõrda lukõ ka Käisi Johannese kirävahetuisi mitmide inemiisiga. Om juttu ka 1990. aastagal Põlvan luudust Käisi Johannese seldsist.

  «Kodolehe pidänu kimmähe ka inglüse kiilde ümbre pandma,» löüd Eksta Viivi. «Seo om edimäne nii suur kodoleht pedagoogi kotsilõ ja iihkuio es olõ vällämaalt kah löüdä. Käisi tuntas mitmõh riigih, Soomõh hinnati tedä umal aol vast eski inämb ku meil.»

  Käisi Johannese kodolehe aadrõs om: http://www.htk.tlu.ee/kais.

  Kodolehe tegemist tugõsi Tiigrihüppe tsihtasotus.

  Harju Ülle

  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Leht joulukingis!
   
  Telli Uma Leht Võromaalt peri sõbralõ, tutvalõ vai sugulasõlõ
   
  6 kuud – 60 kr
  12 kuud – 120 kr.

  Telli saa tel 78 22 221, info@umaleht.ee vai postkontorist.

  Umma Lehte saa vällänpuul Võro- ja Setomaad: Tarto pääpostkontorist, Talinast rahvusraamadukogost Lugemisvara poodist ja Ateena raamadupoodist (Roosikrantsi 6).
   
   
  Uma Internetin
   
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!