Nummõr' 118
Joulukuu 19. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laagri luudusõtundjilõ
 • Uudissõ
   
 • Kodassõpesäst andas teedä
 •  
 • FolkFest tulõ Moosten
 •  
 • Käisi Johannese vahtsõnõ kodoleht
 • Elo
   
 • 90-aastanõ mõtsaveli tüküs õks viil traktoriruuli
 •  
 • Vana ao pillimiis mõist’ ka kõiki muid töid tetä
 • Märgotus
   
 • Haigõmaja vai tohtriabi?
 •  
 • Turovski Aleksei: joulu-aigu jahti ei peetä!
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  FolkFest tulõ Moosten
   
   
  Nikani ku seo aastaga lõpuni saava rahvamuusiga-tegejä hinnäst kirja panda 8. eesti rahvamuusigatüütlüisi festivalilõ FolkFest, midä peetäs vahtsõ aasta mahlakuu 20.–22. pääväni Moosten.

  FolkFesti om kõgõ Põlvan peetü, edimäst kõrda tetäs taad koskil muial. Seokõrd sõs vana Võromaa Põlva kihlkunnan Mooste mõisan ja pido nimes omma kõrraldaja pandnu «Moisekatsi elohelü».

  Festivalilõ omma oodõdu nii koolitõdu ku esiopnu muusigategejä, helümeistri, kunstnigu, tiatritegejä, käsitüümeistri.

  Kolmõ päävä joosul tetäs kontsõrtõ, omma ütenlaulmisõ ja etendüseVeskitiatrin, Linakuan, Meistride moro pääl ja mõisa saalin. Omma opi- ja tüütarõ, Aarniku kääpide man mälehtedäs ammu kaonu edevanõmbit ja pühäpäävä hummogu om päävä tervütämine Meenikunnu suun.

  Lugu, midä kõik osalidsõ piat võikluskontsõrdil tegemä, om «Kos käisit sa, mu pojakõ?»

  Festivali võikluskontsõrdi pääavvuhind om 1000 eurot.

  Teedüs: http://folkfest.polvamaa.ee vai tel 508 7825 (Podekrati Ülle)

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Leht joulukingis!
   
  Telli Uma Leht Võromaalt peri sõbralõ, tutvalõ vai sugulasõlõ
   
  6 kuud – 60 kr
  12 kuud – 120 kr.

  Telli saa tel 78 22 221, info@umaleht.ee vai postkontorist.

  Umma Lehte saa vällänpuul Võro- ja Setomaad: Tarto pääpostkontorist, Talinast rahvusraamadukogost Lugemisvara poodist ja Ateena raamadupoodist (Roosikrantsi 6).
   
   
  Uma Internetin
   
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!