Nummõr' 118
Joulukuu 19. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laagri luudusõtundjilõ
 • Uudissõ
   
 • Kodassõpesäst andas teedä
 •  
 • FolkFest tulõ Moosten
 •  
 • Käisi Johannese vahtsõnõ kodoleht
 • Elo
   
 • 90-aastanõ mõtsaveli tüküs õks viil traktoriruuli
 •  
 • Vana ao pillimiis mõist’ ka kõiki muid töid tetä
 • Märgotus
   
 • Haigõmaja vai tohtriabi?
 •  
 • Turovski Aleksei: joulu-aigu jahti ei peetä!
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Põnnõv postitii-lugu
    
   
    
  Kuis liiguti vana Tarto-Võro suurtii pääl, pall’o om taa tii veeren olnu aost aigu kõrtsõ ja säändsit elotarvilikkõ asutuisi nigu veski – kõgõlõ taalõ and täpse vastusõ Postitii aoluulidsõ tiiruumi uurminõ.

  94 leheküle pääle kirja saanu uurmistüüle and pall’o mano tuu, et sügüse kulssi Varbusõ suurõtiimuusõumi tüütäjä 14 vana Tarto-Võro tii lähkün elävä inemise mälehtüisi.

  17. aastasaa lõpun oll’ Vahtsõliina suurtii pääl Tartost nikagu Võro mõisani 12 kõrtsi. 18. aastasaa atlasõ perrä om taa tiijupi pääl kõrtsõ joba 15.

  Üts põnnõv päätükk tõisi siän om «Liikmisest Tarto-Võro suurtii pääl 20. aastasaa edimädsel poolõl». Päämidselt liiguti hobõsidõga. Kinkal hobõst olõ-õs ja tengelpung postitõllaga sõitu vällä es kanna, tuul tull’ jalaga kävvü. Näütüses Vanatarõ Roberti vanaesäl kullu 1915. aastagal 34 kilomeetri jalaga käümise pääle kuus tunni.

  Pääle edimäst ilmasõta liiksõ tii pääl pall’o soldanit. Nä nõudsõ sakõst üümajja ni hobõsidõ jaos hainu ja kaaru. Esieränis peläti jo 1905. aastagast ratsamiihi-kasakit.

  Viil 1920.–30. aastil aeti eläjit – esieränis lambit – uma jala pääl Tartolõ tapamajja. Tii pääl näid söödeti-joodõti. Egapääväne oll’ tuu, et maainemise käve voorin Tartolõ lihha müümä. Kamban selle, et Rüüvlimäki vaihõl võisõ sakõst umast kraamist ilma jäiä. 20. aastasaa edimädsen otsan sõit’ tii pääl autit väega veidü.

  Umaette om raamatun Tille veski lugu. Arvada oll’ veski olõman jo 16. aastasaal. Parhillatsõni kukivõrd alalõ huunõ ehit’ lätläne Johann Semel 1909. aastagal. 1980. aastidõ algusõni elli veskin Semeli latsõlats. Põra om veski väega halvan saisun.

  Postitii-luku saa puutrin lukõ Kõllõstõ valla kodolehe pääl lingi Turism alt.

  Uurmisõ tei Eesti suurõtiimuusõumi inemise. Projekti vidi Korgi Reeli.

  Allasõ Tiia

   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Leht joulukingis!
   
  Telli Uma Leht Võromaalt peri sõbralõ, tutvalõ vai sugulasõlõ
   
  6 kuud – 60 kr
  12 kuud – 120 kr.

  Telli saa tel 78 22 221, info@umaleht.ee vai postkontorist.

  Umma Lehte saa vällänpuul Võro- ja Setomaad: Tarto pääpostkontorist, Talinast rahvusraamadukogost Lugemisvara poodist ja Ateena raamadupoodist (Roosikrantsi 6).
   
   
  Uma Internetin
   
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!