Nummõr' 117
Joulukuu 4. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Joulukuul mõtsast pannitäüs siini
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilse multika Lastekan
 •  
 • Rahvusligõ kibõnidõga rõivanäütüs Põlvan
 •  
 • Suvõülikuul tulõ Ruusal
 • Elo
   
 • Kõva käsitüümemm Mõnistõst
 •  
 • Inämbüs koolilatsi pidä võro keele alalõhoitmist tarviligus
 •  
 • Võrokõisi hää sõbõr
 • Märgotus
   
 • Armõdu pall’o häid juttõ
 •  
 • Kottisse Vaike: hindä üle või naarda!
 •  
 • Liini Hedy: vana-ao jutu omma hää
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Liini Hedy: vana-ao jutu omma hää
    
   
  Liini Hedy vanaimä Rutiga. 
    
  Latsi saadõtuist juttõst tunnist’ Uma Lehe jutuvõistlusõ zürii kõgõ parõmbas Veriora tütrigu Liini Hedy (13) jutu «Armõdu viisakas miis». Jutu kuuld’ Hedy uma vanaimä Rüsteri Ruti (54) käest, kiä om Vilustõ kooli aidnik.

  Kuis tuu jutt sündü?

  Hedy: Mu hindä ja vanaimä ütitsest tüüst. Hindäle tundu nal’akas jutt. Mõtlimi, et panõmi kirja, sõs om kõigil hää lukõ ja naarda.

  Vanaimä: Aastit sai kunagi Eesti Gaasin tüül oltus, 20-25 aastat tagasi. Ku mehe tulli tüült, sõs õks kõnõli, et kos midägi juhtu. Ütsigu jutu omma miilde jäänü. Tuu «Armõdu viisakas miis» omgi üts noist.

  Kas tuu miis, kinkast jutun kõnõldas, om viil elon?

  Vanaimä: Õkva mitte ei tiiä üteldä, tuudaigu oll’ tä joba küländ... vanaherrä. Toda ma tiiä, et tä Räpinä miis oll’.

  Kas saati sakõst kokko ja kõnõlõti vana ao juttõ?

  Vanaimä: Hedy om mul peris sakõst külän, sõs kõnõlõmi kas luudusõ-juttõ, elu põnõvit seikluisi. Hedy iks kiusas, et no kõnõlõ, kõnõlõ midägi!

  Hedy: Vana ao jutu mullõ miildüse, tuuperäst ma iks vanaimmä küsütle!

  Vanaimä: Mullõ miildüs kävvü Meenikunnu suuh hulkmah, kõnni, tulõda vanno juttõ miilde, kae luudust. Seo suvi oll’ lõpmalda rästigu-aasta, kävemi Hedyga kaemah, mitu rästikut kokko loemi. Ütessä saimi är, a kümnes tull’ vaskhuss!

  Kas vanavanõmba ja latsõlatsõ pidänü rohkõmb kuun olõma ja juttu ajama?

  Hedy: Vana aig om iks sääne, midä egäüts piät tiidmä. Hää, ku tiiät muud kah, ku tuud, mis arvutist tulõ. Saat tarkust mano, kuis sõs eleti ja ku rikut om põrhõlanõ aig: ku elektri pääväs är lätt, om ullimaja! Egäl puul midägi ripõndas. A vanal aol saiva kõik eletüs.

  Küsse Harju Ülle

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!