Nummõr' 117
Joulukuu 4. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Joulukuul mõtsast pannitäüs siini
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilse multika Lastekan
 •  
 • Rahvusligõ kibõnidõga rõivanäütüs Põlvan
 •  
 • Suvõülikuul tulõ Ruusal
 • Elo
   
 • Kõva käsitüümemm Mõnistõst
 •  
 • Inämbüs koolilatsi pidä võro keele alalõhoitmist tarviligus
 •  
 • Võrokõisi hää sõbõr
 • Märgotus
   
 • Armõdu pall’o häid juttõ
 •  
 • Kottisse Vaike: hindä üle või naarda!
 •  
 • Liini Hedy: vana-ao jutu omma hää
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Võrokõisi hää sõbõr
   
  Nutovi Mirjam
   
  Mikli Maanus.
   
  Põlinõ tartlanõ, savitüükunstnik Mikli Maanus tund hinnäst võrokõisi siäh väega häste – 20. märdikuu pääväst saa Võrol Kandlõ kultuurimajah kaia timä näütüst «Kodulugu»: kirevit ja rõõmsit savist tettüisi asjo.

  Mikli Maanus sai lõikuskuul 50 aastakka vanas. «Ku ümärik sünnüpäiv om, sõs iks taht kunstik näütüst tetä. Ma piä hinnäst lõunaeestläses ja nii ma märgotigi, et edimäne suur vällänäütüs piät tulõma Võrol. Põh’a-Eesti puul om jo niigi naid kunstnikkõ säändsit ja määndsit,» kõnõlõs tä. «Päälegi: ku ma Võrolõ lää, sõs olõsi ku lääsi ma umilõ tutvilõ küllä: võrokõsõ omma ku üts suur pere ja ma hää sõbõr, kiä vasta võetas. Ma arva, et Võromaal om tarkuisi kümme vai sada kõrda inämb ku mul. Egäh hoovih omma uma tiidmise tsõõri.»

  Savitüükunstnik om suur luudusõsõbõr. Kõgõ inämb miildüs tälle kalal kävvü. Täl om hää sõbõr Kalda Inno, kiä tedä iks takast tsusk.

  Ku Maanus oll’ tsillokõnõ poiskõnõ, küsse tä vanaimä käest, kiä tuu Jummal sääne om. Memm oll’ ütelnü, et Jummal om hää vaim ja kõik taa häädüs, miä ilman om olõman. Nii pidägi keraamik Memmekesest Luudusõst luku. «Mullõ miildüs tuu, et maausun olõ-i andis andmist ummi ulluisi iist: mis sa olõt tennü, tuud olõt tennü. Sa saat taad asja praavita niimuudu, et järgmäne kõrd ei olõ nii ull.»

  Mikli Maanus om ka Leemeklubi liigõ: kokko käü seltskund, kiä omma üle saa kilo rassõ. Leemeklubi käü ka korvpalli mängmäh, mängitäs ka Võro valla mängjidega.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!