Nummõr' 117
Joulukuu 4. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Joulukuul mõtsast pannitäüs siini
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilse multika Lastekan
 •  
 • Rahvusligõ kibõnidõga rõivanäütüs Põlvan
 •  
 • Suvõülikuul tulõ Ruusal
 • Elo
   
 • Kõva käsitüümemm Mõnistõst
 •  
 • Inämbüs koolilatsi pidä võro keele alalõhoitmist tarviligus
 •  
 • Võrokõisi hää sõbõr
 • Märgotus
   
 • Armõdu pall’o häid juttõ
 •  
 • Kottisse Vaike: hindä üle või naarda!
 •  
 • Liini Hedy: vana-ao jutu omma hää
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Inämbüs koolilatsi pidä võro keele alalõhoitmist tarviligus
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   
  Timahavvatsõl võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõl «Ütski tark ei sata taivast» lei üten 1272 Võromaa koolilast. Võistlõja olli 8. ja 11. klassi opilasõ.

  «Vanaimä puul tulõ õks kõgõ kõnõlda,» seletäs umma hääd keelemõistmist Misso kooli tütrik Zirgu Kerli (14). Timä oll’ 8. klassi latsist üts parõmbit võro keele ja kultuuri tundjit.

  Kerli vanaimä eläs Määsi külän Luhamaa nulgan – hää lähkül külän kävvü. Ka tütrigu imä-esä kõnõlõsõ koton sakõst võro keelen.

  «Ku kõnõlõt, tulõva sõna miilde, a lavva takan kõrraga es tulõ,» oll’ võistlus Kerli meelest peris rassõ. Tä löüd, et säänest võistlust om vaia: «Taa haris iks veidü õgat last.»

  Kerli tiiä-i viil, kas tä jääs ka tulõvikun umma kodokanti elämä, kos eläs hulga sugulaisi. Egäl juhul jääs tä sinnä sakõst käümä, om tütärlats kimmäs.

  11. klassi parõmba olli kõik pia üte targa

  «Vanõmba ja vanavanõmba kõnõlõsõ õks võro keelen,» ütles ka Mõimõ Kai (17) Võro keskliina gümnaasiumi 11a. klassist – 11. klassi opilaisist kõgõ parõmb võro keele mõistja, kiä kor’as võistlusõl 66 võimaligust punktist 59.

  A võistlus oll’ peris tasavägine: kats Kai koolikaaslast saiva 58,5 punkti, üts näist oll’ klassiveli Pihlaka Meelis.

  Kai eläs Haanin, Võrolõ käü õnnõ kuuli. «Kuulõ võro kiilt bussin ja õgal puul muial,» om timä meelest võro kiil tälle esihindäst külge jäänü.

  Tuuperäst olõ-õs võistlus Kai jaos rassõ, kõgõ inämb panni pääd murdma kotussõnime-küsümüse. «Hää, et võro kiilt koolõn opatas, sõs ei kao kiil är,» löüd tä.

  11. klassi opilasõ saadi Võro instituudilõ 684 võistlustüüd, 8. klassi opilasõ 826 tüüd.

  Noorõ mõistva võro kiilt peris häste

  «Koolinoorõ mõistsõ võro kiilt peris häste,» seletäs võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast» kõrraldaja, Fastrõ Mariko Võro instituudist. «Oppaja ütli meile, et võistlus oll’ latsilõ rassõ, a tuu es paistu töiest väega vällä.»

  Mõnõlõ ütsikulõ oll’ sõski võro kiil peris võõras. Näütüses tõlksõ üts lats võrokeelidse lausõ «tan sanna man kasus petäi» eesti kiilde niimuudu: «seal saunas mees katsus nuustikut». Üts tõnõ lats märgot’, et võrokiilne sõna «miis» piäsi eesti keelen kassi tähendämä.

  Latsõ valisi ilosambit võrokeelitsit sõnno

  Kõgõ ilosambas võrokeelitses sõnas paksõ üts lats sõnna kõokõnõ, a kõgõ hirmsambas sõnas näütüses ullitagu-i, tsiapää, kardok...

  Mariko ütles, et töid oll’ huvitav lukõ ja häädmiilt tekk’ tuu, et inämbüs vastanuist pidä võro keele alalõhoitmist ja oppamist tarviligus. Seo oll’ joba kuvvõs võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlus koolilatsilõ. Võro instituut kõrraldas taad egä aasta märdikuun.
   
  Võistlus «Ütski tark ei sata taivast VI»  
    
  8. klassi parõmba

  Harglõ koolist: Raudsepä Rauno, Maisalu Maret
  Mõnistõ koolist: Lüüsi Lenno
  Misso koolist: Zirgu Kerli
  Ruusmäe koolist: Kalkuni Henn-Hillar
  Pikäkannu koolist: Kaaristo Daisi
  Haani koolist: Võsu Elise
  Põlva ütisgümnaasiumist: Oleski Ingrid
  Osola koolist: Holtsi Anti
  Lüllemäe koolist: Nielsoni Urmo
  Kanepi koolist: Horma Toomas

  11. klassi parõmba

  Mõimõ Kai, Võro keskliina gümnaasiumi 11.a klass
  Pihlaka Meelis, Võro keskliina gümnaasiumi 11.a klass
  Hõrna Maarja, Võro keskliina gümnaasiumi 11.b klass
  Kasaku Heldur, Varstu keskkooli 11. klass
  Loka Liisi, Põlva keskkooli 11.a klass
  Lepla Eger, Vahtsõliina gümnaasiumi 11. a klass
  Kiraneni Reia, Varstu keskkooli 11. klass
  Talupoja Triin, Vahtsõliina gümnaasiumi 11.a klass
  Kalma Ardi, Vahtsõliina gümnaasiumi 11.a klass
  Zekkeri Marju, Vahtsõliina gümnaasiumi 11.b klass
  Lätte Õnne, Võro keskliina gümnaasiumi 11.b klass

   
  Mis sa arvat? 
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!