Nummõr' 117
Joulukuu 4. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Joulukuul mõtsast pannitäüs siini
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilse multika Lastekan
 •  
 • Rahvusligõ kibõnidõga rõivanäütüs Põlvan
 •  
 • Suvõülikuul tulõ Ruusal
 • Elo
   
 • Kõva käsitüümemm Mõnistõst
 •  
 • Inämbüs koolilatsi pidä võro keele alalõhoitmist tarviligus
 •  
 • Võrokõisi hää sõbõr
 • Märgotus
   
 • Armõdu pall’o häid juttõ
 •  
 • Kottisse Vaike: hindä üle või naarda!
 •  
 • Liini Hedy: vana-ao jutu omma hää
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Kodokiil lää-i meelest
   
  Elä kavvõl maal – üle Õdagumere tõsõlpuul Taani veeren Põh’amere perve pääl ja ei tiiä Eesti värgist muud ku tuud, midä saa lukõ internetist.Võro kiilt saa ma kõnõlda õnnõ imäga ja läbi satika (mobiiliga).

  Sükäv kumardus ti tennämistväärt tüüle! Maki ei unõhta kodokiilt är. Vanaimä viil eläs (om pia 100 täüs saaman), tä tull’ vanaesäga 1950. aastil Setomaalt Võro pääle «õnnõ» otsma.Võti maja kah «sälgä»: vanaesä pand’ maja palkõst esi Kubijal vahtsõst kokko.

  Sääl oll’ illos kotus ja anti rohkõmb maad kah. Maja jäi imäle ja nakkas kokko sadama. Ma tiigi no tüüd, et immä avita.

  Kaska Terje

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!