Nummõr' 117
Joulukuu 4. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Joulukuul mõtsast pannitäüs siini
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilse multika Lastekan
 •  
 • Rahvusligõ kibõnidõga rõivanäütüs Põlvan
 •  
 • Suvõülikuul tulõ Ruusal
 • Elo
   
 • Kõva käsitüümemm Mõnistõst
 •  
 • Inämbüs koolilatsi pidä võro keele alalõhoitmist tarviligus
 •  
 • Võrokõisi hää sõbõr
 • Märgotus
   
 • Armõdu pall’o häid juttõ
 •  
 • Kottisse Vaike: hindä üle või naarda!
 •  
 • Liini Hedy: vana-ao jutu omma hää
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Innembi: Viläkumm vai viivaat?
   
   
  Karilatsi muusõumin omma hoitmisõl suurõ ütest puust kauridu anoma, minkal om kats alapantut põhja, vitsa pääl ja külle pääl pikliganõ mulk. Mulgu pääle pidänü käümä ka kaas, a tuud sääl man ei olõ.

  Targa raamadu omma jo rohkõmb ku sada aastat kirotanu, et sääne asi om viläkumm, 6–10-vakanõ annom vilä hoitmisõs.

  Viläkummõs om kutsutu ka pistüliidsi ütest puust anomit, a säändsit suuri ja pikuldõ maan kummõ ollõv pruugitu õnnõ Võromaal, Setomaal ja kavvõmban lätläisi ni vindläisi man.

  Ku Saarniidü Vilma Naruski küläst taad asja näkk’, ütel’ tä kõrraga, et seo om hobõsõ viivaat. Tä ollõv esi nännü, kuis säändsega vett veeti, rihepessümassina mano ja kapastaloomakõisilõ.

  Vilä hoitmisõs ei ollõv külh mõtõt olnu säänest asja tetä, selle et tast ei saa jo villä kätte. Kummi sõnna tä tiidse külh ja pidi kummis just pistülist ütest puust kauritut anomat.

  Tävveste võimalik, et säänest tüüpi anomal omgi olnu mitu otstarvõt. Vii vidämise vaadil pidänü olõma punnimulk, a muusõumi umal tuud ei olõ.

  Vilä hoitmist säändse anoma seen võinu ette kujota nii, et taha es päse hiire mano, a kipõ kotost pagõmisõ aigu es pidänü terri puuanoma seest kotti ammutama, nellä vai kuvvõ inemisega saanu täüs kummi kapluga vankri pääle nõsta.

  Kõik muu umahusõ kõnõlasõ taa anoma man vilä hoitmisõ vasta: kitsas mulk, kohe pang sisse ei mahu, perä vällävalamisõs piät olõma mitu inemist jne.

  Olõsi vaia teedä, kas säändsit anomit tetti vii vidämises ja pruugiti vilä hoitmisõs pääle tuud, ku nä inämb vett es piä? Peränpoolõ tulli lavvust pütü ja tõrdu, kon vesi parõmbidõ seen püssü, ja vana vaadi jäiväki õnnõ vilä hoitmisõs.

  Vai sõs tetti näid iks päämidselt terri hoitmisõs ja mõni ütsik oll’ käüki lännü vii vidämises?

  Kinkal om koton sääne asi olnu ja tiid, midä taa anoma edimädsest otstarbõst om kõnõldu, võinu Umalõ Lehele kirota.

  Saarõ Evar

  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!