Nummõr' 116
Märdikuu 21. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 1000 inemist Räpinä pidol
 • Uudissõ
   
 • Põnnõv tüü meelütäs häid juhtõ ka mi kanti
 •  
 • Kongo Alfredi kirriv maaliraamat
 •  
 • Võro muusigakuul – 50
 •  
 • Oppusõ kultuuritüütäjile
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Pildikeisi võro keele nädälist
 •  
 • Toronto nuurmiis Jaasoni Heikki löüd’ Võromaalt uma juurõ
 • Märgotus
   
 • Ritsingu Alo: minno kisk kõgõ lõunõ poolõ
 •  
 • Talonime - ilosa, tarvilidsõ
 • Kirä
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
  Tegemiisi Võromaal
   
  Eelä, 20. märdikuu pääväl tetti Võro liinagalerii tõsõ kõrra pääl (Kandlõ kultuurimajan, Liiva 13, Võro) vallalõ Mikkeli Maanusõ savist tettüisi asju näütüs «Kodulugu». Tuud saa kaia 11. joulukuu pääväni.

  22. märdikuu pääväl kell 18 tetäs Võro liinagalerii edimädse kõrra pääl vallalõ Ilvesse Aapo fotonäütüs «Mitmekõisi». Pildi omma saina pääl 8. joulukuu pääväni.

  23. märdikuu pääväl kell 11 kõnõldas Võromaa muusõumin (Katariina 11, Võro) Võromaa ja Võro liina aoluust, välläkaibmiisist, laulupitõst aastil 1881-2006 jne. Teedüs tel 782 1939 (Telgi Maimu).

  23. märdikuu pääväl kell 10.30 tulõ Põlva kultuuri- ja huvikeskusõn kultuurikonvõrents. Kõnõldas vaimsusõst ja rahvusligõ püsüväärtüisi kujondamisõst. Teedüs tel 506 1520, 5190 4396, 799 8235.

  25. märdikuu pääväl kell 11 saava suguvõsa-uurja kokko Võromaa muusõumin.


  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!