Nummõr' 116
Märdikuu 21. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 1000 inemist Räpinä pidol
 • Uudissõ
   
 • Põnnõv tüü meelütäs häid juhtõ ka mi kanti
 •  
 • Kongo Alfredi kirriv maaliraamat
 •  
 • Võro muusigakuul – 50
 •  
 • Oppusõ kultuuritüütäjile
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Pildikeisi võro keele nädälist
 •  
 • Toronto nuurmiis Jaasoni Heikki löüd’ Võromaalt uma juurõ
 • Märgotus
   
 • Ritsingu Alo: minno kisk kõgõ lõunõ poolõ
 •  
 • Talonime - ilosa, tarvilidsõ
 • Kirä
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
  Võrumaa um süämelähküne
   
  Olõ sündünü Võrumaal ja piä hinnäst võrukõsõs. Olõ käünü Rõugõ ja Viitinä koolin. Kuëa saatusõ tahtmisõ peräst pidi 1950. aastal är minemä. Imä panti tuu iist vangi, et tä mõtsavellile süvvä vei.

  Võrumaa ja tuu kandi inemise umma mullõ süämelähükese. Ma piä väega taast ilosast maast. Kahju, et ma sinnä elämä es saa jäiä.

  Mul eläs Haanin klassisõsar, kes saat mullõ Umma Lehte. Olõ keelega hädän, pall’u um meelest lännü. A teile hääd kirutamist!

  Partsi (Saia) Asta Karksi-Nuiast

  Mis sa arvat?
   
   
  Mille ma osti musta lambauti
   
  Umbõs 30 aasta iist pidi lambit. Nä olli kõik valgõ villaga.

  Ma panni tähele, et värvmäldä villanõ lang om pall’o pehmemb ja lämmämb. Mullõ miildü kuta egäsugutsit ilosit mustrit katõ vai ka mitmõ värviga. Kuis saasi nii, et ei olõsi värvidü langa?

  Ma naksi otsma musta utti. Tuu es olõki nii lihtsä, kõigil puha valgõ villa kandja.

  Tuul Vinne aol oll’ lambakasvatus Otepääl. Säält sai säändse tsillokõsõ musta oinakõsõ. Noh, mõtli, ei taast asja saa, ei tii taa mu lambilõ tallõkõisi. Ku sis keväjä naksi sündümä nii musta ku haha tallõkõsõ, oll’ mul külh väega hää miil.

  Pöi hahku utikõisi ja panni villa eräle, musta ja valgõ villa ka eräle. Nii sai joba kolm värvi.

  Ku tahtsõ kas tummõmbat vai hellembät hahka, panni rohkõmb kas musta vai valgõt. Ma sai kuta mitmõ värviga, midä ma tahtsõ, kas undrukku, kleiti vai pal’tut.

  Ma ei tiiä, kas saasi viil koskil laskõ kedrädä. Olõ kuulnu, et kõik vabrigu omma kinni pantu. Et kiäki ei taha inämb kuta.

  Vast seo külm talv näütäs, ku lämmä omma suka, kinda, kampsi uma lamba villast. Kõgõ lämmämbä ja ka kõvõmba omma esi kedrätüst langast.

  Võromaast saa nigunii parhilladsõst viil kõvõmb turismikant: ilosa maastigu ja rahuligu elo peräst.

  Egä turist ost ka midägi üten. Sis piäsi olõma pall’o käsitüüd müvvä.

  Luite Kristina-Maria Viitkalt

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!