Nummõr' 116
Märdikuu 21. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 1000 inemist Räpinä pidol
 • Uudissõ
   
 • Põnnõv tüü meelütäs häid juhtõ ka mi kanti
 •  
 • Kongo Alfredi kirriv maaliraamat
 •  
 • Võro muusigakuul – 50
 •  
 • Oppusõ kultuuritüütäjile
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Pildikeisi võro keele nädälist
 •  
 • Toronto nuurmiis Jaasoni Heikki löüd’ Võromaalt uma juurõ
 • Märgotus
   
 • Ritsingu Alo: minno kisk kõgõ lõunõ poolõ
 •  
 • Talonime - ilosa, tarvilidsõ
 • Kirä
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
  Kongo Alfredi kirriv maaliraamat
    
   
  Kongo Alfredi maal «Vana talo». Õli, vineer 1960. 
    
  10. märdikuu pääväl näüdäs’ Tarto kunstimuusõum Erästveren sündünü ja Jõksi järve veeren elänü maalikunstnigu Kongo Alfredi (1906-1990) vahtsõt maalikataloogi.

  Kanepi kandist peri inemisil om kataloogi kaiõn peris hulga ärtundmisõ rõõmu: Kongo Alfredile miildü maali uma kodokandi luudust ja kotussit.

  Kataloogin omma pildi pia 40 maalist, Kongo Alfrediga köüdetüid vanno pilte, tutvidõ, sõpru ja opilaisi mälehtüisi kunstnigust.

  Kongo Alfred opsõ Kanepi kihlkunnakoolin ja lõpõt’ 1940. aastal Pallasõ kunstikooli. Tä oll’ Ado Vabbe opilanõ.

  Tä elli Jõksi järve veeren Järve talon, õkvalt parhilladsõ Keväjä turismitalo man. Tan turismitalon kõnõldi Kongo Alfredi sünnüaastapääväl, 10. rehekuu pääväl umaperädsest kunstnigust peris pikält.

  Sõs peeti ka mälehtüse-teenistüst Kanepi Mäe kalmuaian, kohe Kongo Alfred om matõtu.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!