Nummõr' 115
Märdikuu 7. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kobrast ei tahõta jahti
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido tulõ Põlvan
 •  
 • Kõiva Inda laulu- ja mängupäiv Mõnistõn
 •  
 • Räpinä vald tähistäs kolmõ aastapäivä
 •  
 • Käü võro keele nätäl
 • Elo
   
 • Hiina hirvõ Võrumaal
 •  
 • Suur ja väkev Lindora laat
 •  
 • Kuis ma hindäle harivesiligu sai
 • Märgotus
   
 • Kaivandus vai kaitsõala?
 •  
 • Kats Piitret: Uma Pido tegejä saava kittä, a kimmähe tappa kah!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  Räpinä vald tähistäs kolmõ aastapäivä
   
  18. märdikuu pääväl peetäs Miilva külän Räpinä valla perädü suurt pito «Terve vald om kokko kutsut…», kohe oodõtas kõiki umakandi inemiisi. Püüne pääl ast üles umbõs 300 inemist.

  Tähüstedäs parhilladsõ valla 15. ja inneskidse 140. aastapäivä. Viil saa 370 aastakka Räpinä kihlkunda. Räpinä vallavanõmb Helmi Teet ütel’, et naa 140. ja 370. tärmini omma vallalidsõ.

  «Tähtpäiviga köüdüssen omgi meil tegünü armõdu põnnõv aoluu arotaminõ. Taa, et Räpinä kandil om Euruupa mõõdin niivõrra võimas aolugu, om mullõ hindälegi ilmadu uudis,» tunnist’ vallavanõmb.

  Pido peetäs Miilvan üten poolõlõolõvan tuutmishuunõn. Iks selle, et kõik inemise är mahtunu ja elo käünü ka muin paigun pääle Räpinä.

  Vallavanõmba sõnno perrä saadõtas korgit kutsit väega veidü: innekõkkõ omma oodõdu uma inemise, kiä kõgõ tähtsämbä.

  «Tõtõstõ tahami, et tultu pidolõ kõgõ kavvõmbist küllist. Rõiva olku sällän määndse taht,» nimmas’ Helmi Teet.

  Pidolõ päses väiku paprõgõsõga, miä om ka üteliidsi õnnõluus. Naid paprõgõisi või egäüts soeta nii pall’o ku taht, väiku raha iist muidoki.

  Allasõ Tiia

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!