Nummõr' 115
Märdikuu 7. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kobrast ei tahõta jahti
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido tulõ Põlvan
 •  
 • Kõiva Inda laulu- ja mängupäiv Mõnistõn
 •  
 • Räpinä vald tähistäs kolmõ aastapäivä
 •  
 • Käü võro keele nätäl
 • Elo
   
 • Hiina hirvõ Võrumaal
 •  
 • Suur ja väkev Lindora laat
 •  
 • Kuis ma hindäle harivesiligu sai
 • Märgotus
   
 • Kaivandus vai kaitsõala?
 •  
 • Kats Piitret: Uma Pido tegejä saava kittä, a kimmähe tappa kah!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  Uma Pido tulõ Põlvan
   
  Ku kõik lätt plaani perrä, saava võrokõsõ Umal Pidol kokko 2008. aasta piimäkuun Põlvan Indsikurmun. Hää nätä, et hulga inemiisi om Uma Pido kõrraldamisõ mano appi tulnu, kitte minevä kolmapäävä võrokõisi tõsõ tsõõriklavva üts kokkokutsja Allasõ Anti.

  Jõksi järve viirde Keväje (Kevvai) turismitallo kokko tulnu kultuuriinemise käve vällä hulga mõttit, määne võisi olla võrokõisi ütine laulupido Uma Pido.

  Ütel meelel olti tuun, et taal pidol võinu olla ainukõnõ eestikiilne laul Eesti Vabariigi hümn, kõik tõsõ laulu pidänü olõma võrokeelidse. Pidänü olõma nii koori- ku regilaulõ, vaimulikkõ rahvalaulõ, peris vahtsit laulõ.

  «Pido sõnnom om väega lihtsä: Võromaa rahvas tulõ kokko ja tege uma pido, tõsõs tuu, et võro keelen saa tetä egäsugust muusikat,» võtt’ Uma Pido tsihi kokko Kama Kaido.

  Määndsit laulõ pidolõ valli, tuun osan uutva pido kõrraldaja api egä Võromaa inemise käest. Ummi ettepanõkit ja mõttit saa vällä üldä vahtsõn foorumin Võro maavalitsusõ kodolehe pääl www.werro.ee/foorum vai kirota-kõlista Umalõ Lehele.

  Viil timahavva kutsutas kokko Uma Pido toimkund. Tuu nakkas pääle pido kõrraldamisõ ka laulukavva paika pandma ja laulukonkurssõ tegemä.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!