Nummõr' 114
Viinakuu 23. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokiilne lavavõitlus, džuudo ja märdisandioppus
 • Uudissõ
   
 • Vannapapõrd kor’atas kehväst hinnast huulmada
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadu päält
 •  
 • Tulõ võrokõisi tõnõ tsõõriklaud
 • Elo
   
 • Veriora mänguas’ameistri
 •  
 • Kõnõldi õdagumeresoomõ kodost
 •  
 • Mihklipidol mõõdõti kardokit ja kürvitsit
 • Märgotus
   
 • Loka Toomas: miljoniga minno siist är ei meelütä!
 •  
 • Jälle öko ja rohilidsõmb elo
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Mihklipidol mõõdõti kardokit ja kürvitsit
    
   
  Mihklipäävä pidol saiva tandsi ka maskoti Mihkli ja Leeni. 
    
  Süküskuu 30. pääväl oll’ Lasva vallan Paidra külän vahtsõn näputüütarõn edimäne ettevõtminõ – mihklipäävä pido.

  Kõgõpäält kõnõldi, mis mihklipäiv tähendäs vanarahva tarkuisi ja tiidmiisi perrä: et hussi läävä magama kõigi väikeisi kihulaisiga, vili om salvõn. A eläjäpiit viskas viil kasumist: ku mähit villadsõ langa ümbre peedi, sõs hummogus om tä katski kasunu.

  Mi uma külä inemise – 185-aastanõ Mihkli ja 180-aastanõ naanõ Leeni – tulli tõsõst ilmast kaema ja kullõma, kuis seo ao inemise seod päivä meelen pidävä. Vanõmba inemise, kelle juurõ seost küläst, piäsi noist inemiisist, kelle priinimi oll’ Kirss, täpsempä tiidmä. Parhilla om tuu krundi pääl õnnõ kiviunik, kaokotus tunda ja kõo viskasõ kasumist.

  Etteastõ tekk’ külävanõmba naanõ Vaike, selle et miis oll’ koton haigõ. Tä kitte, et olõmi iks elon ja mis om plaanin olnu, om ka är tettü, hindä meelest iks väega häste. Näütämises oll’ välän eski makõkürvits (arbuus) – väikene külh, kilo ja 200 grammi. Kartoli olli sarvilidsõ ku väiku kuradi, a uma verevä peedi, mis olli kasunu hobõsõsita pääl, olli iks väegä mürägu. Kürvitski oll’ kasunu 25-kilotsõs seo kuiva suvõga. Kõgõ suurõmb kartol oll’ 900-gramminõ. Kõgõ suurõmbidõ aiavilju umanigu saiva avvuhinna kah.

  Är tulõ nimetä ka tuu, et pidol oll’ iks külä kõgõ vanõmb miis, 85-aastanõ Rihard kah. Inemiisi tull’ kokko 40.

  Riitsaarõ Lainõ
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!