Nummõr' 114
Viinakuu 23. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokiilne lavavõitlus, džuudo ja märdisandioppus
 • Uudissõ
   
 • Vannapapõrd kor’atas kehväst hinnast huulmada
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadu päält
 •  
 • Tulõ võrokõisi tõnõ tsõõriklaud
 • Elo
   
 • Veriora mänguas’ameistri
 •  
 • Kõnõldi õdagumeresoomõ kodost
 •  
 • Mihklipidol mõõdõti kardokit ja kürvitsit
 • Märgotus
   
 • Loka Toomas: miljoniga minno siist är ei meelütä!
 •  
 • Jälle öko ja rohilidsõmb elo
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Tulõ võrokõisi tõnõ tsõõriklaud
   
   
  Umma kiilt ja kultuuri tähtsäs pidävä tegüsä inemise omma oodõdu 1. märdikuu pääväl kell 10–14 Kanepi lähküle Kevvai turismitallo võrokõisi tõsõ tsõõriklavva taadõ.

  Tsõõriklavva takan kõnõldas innekõkkõ noist vahtsist võrokeelitsist ettevõtmiisist, miä omma ka aokirändüsen vällä hõigadu. Edimäne, kõgõ suurõmb arotus om «Määne võisi tulla edimäne võrokeeline laulupido Uma Pido 2008. aastagal?» Et tulõvaidsil Uma Pido kõrraldajil olõsi keremb ja sälä takan võimaligult hulga rahva siäst tulnuisi mõttit, sis om tsõõriklaud õkvalt tuu kotus, kohe võisi tulla ummi ettepanõkit vällä ütlemä.

  Viil kõnõldas, midä olõsi vaia tetä, et kotusõpääline kultuur võimaligult häste nätä olõsi (suvõüritüse jms).

  Tsõõriklavva kõrraldaja Ojari Triinu sõnno perrä võiva paiga pääle tulla inemise nii Võro, Põlva ku Valga maakunnast ja kavvõmbastki.

  Tsõõriklavva taadõ kirjapandmisõs tulõ saata e-kiri aadrõssi triinu.ojar@wi.werro.ee pääle vai kõlista tel 78 21960.

  UL

   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!