Nummõr' 114
Viinakuu 23. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokiilne lavavõitlus, džuudo ja märdisandioppus
 • Uudissõ
   
 • Vannapapõrd kor’atas kehväst hinnast huulmada
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadu päält
 •  
 • Tulõ võrokõisi tõnõ tsõõriklaud
 • Elo
   
 • Veriora mänguas’ameistri
 •  
 • Kõnõldi õdagumeresoomõ kodost
 •  
 • Mihklipidol mõõdõti kardokit ja kürvitsit
 • Märgotus
   
 • Loka Toomas: miljoniga minno siist är ei meelütä!
 •  
 • Jälle öko ja rohilidsõmb elo
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Tähtraamatut saa Lindora laadu päält
   
   
  28. rehekuu pääväl tulõ Lindora laat, kost saa ka vahtsõt, 2007. aastaga Võro-Seto tähtraamatut.

  Võro-seto tähtraamatun kirotõdas seokõrd 110. sünnüaastapäävä puhul kaabu ja piibuga ehitüskunstnigust Matteuse Arnoldist, 170. sünnüaastapäävä jutt om kujoragojast Weizenbergi Augustist. Hollo Aimi märk är tuu, et latsi jutuvõistlust «Mino Võromaa» kõrraldõdas seokõrd joba 20. aastakka.

  Contra käest om lustilinõ lugu ütest Bimbu-pinikesest, Ojari Triinu om võro kiilde ümbre pandnu Krulli Hasso aborigeene jutussit ja Kaasiku Maris märgotas liinatsirkõ elost.

  Mõnistõ kooli oppaja Kirchi Kaie oppas ravihainu korjama, hoitma ja tarvitama, Kanepi käsitüüoppaja Kõivu Ele vanna muudu kaskat tegemä. Luigasõ Inara om kirja pandnu mõnõ seto söögi tegemise oppusõ, Punamäe Anita oppas latsilõ laulõ ja laulumänge.

  Põnõvat lugõmist om viil hulga, jõvva-i kõkkõ üles lukõ. Nigu iks, om tähtraamatun ka kallendri ja är omma nimmadu tunnõtumba Võro- ja Setomaa inemise, kinkal tulõ 2007. aastagal ümärik tähtpäiv.

  Harju Ülle
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!