Nummõr' 114
Viinakuu 23. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokiilne lavavõitlus, džuudo ja märdisandioppus
 • Uudissõ
   
 • Vannapapõrd kor’atas kehväst hinnast huulmada
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadu päält
 •  
 • Tulõ võrokõisi tõnõ tsõõriklaud
 • Elo
   
 • Veriora mänguas’ameistri
 •  
 • Kõnõldi õdagumeresoomõ kodost
 •  
 • Mihklipidol mõõdõti kardokit ja kürvitsit
 • Märgotus
   
 • Loka Toomas: miljoniga minno siist är ei meelütä!
 •  
 • Jälle öko ja rohilidsõmb elo
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Ku Parksepän oll’ linnuväli
   
   
  Parksepä MTJ-i vana tüümiis Milleri Genadi kõnõl’, kuis pääle sõta oll’ massina-traktorijaama man linnuväli.

  Ridalin lindsi tuudaigu sõalinnugi, a Parkseppä käve Tal’nast postilinnuk. Tuu pääle sai piletit kah osta ja Tal’nan kävvü.

  Peränpoolõ panti postilinnukis suurõmb massin, mink pääl oll’ kümme istmiskotust. Tuu es linda inämb õkva Talinahe, a Parksepäst edesi Valka.

  Ütskõrd olli MTJ-i mehe kuraasi täüs lännü, et kavva näid narritas ja puuti olut ei saadõta. Kiäki tiidse, et Valga jaama puhvõtin om olut.

  Võetigi sõs kamp kokku ja linnati kümne mehega Valka olut juuma. Perän helistivä mehe Valgast, et saatkõ no määnegi massin perrä, kodo tahasi saia.

  Linnuvälä pääl kammand’ ja möi piletiid sõaväeläne, kedä kutsuti Kapten.

  Pall’o MTJ-i naasõ pidivä tuudaigu lehmä. Üttekokku käve linnuvälä pääl haina söömän 22 lehmä. Ku postilinnuk paistuma naas’, pand’ Kapten sireeni hüürgämä. Naasõ joosi sõs lehmi linnuvälä päält minemä ajama.

  Linnuk tsiirut’ niikavva ümbretsõõri, ku viimäne lehm kaonu oll’ ja Kapten mahatulõmisõs märgi and’.

  Saarõ Evar
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!