Nummõr' 113
Viinakuu 10. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine häös kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Sulbin alost’ võro keele tsõõr
 •  
 • Mihklilaadu lätsi kõrda
 •  
 • Luvvas ütisüs Kanepi kultuuri hoitmisõs
 •  
 • Avvuhind võro keele tutvastegemise iist
 • Elo
   
 • Himo maaelämise perrä nõsõs
 •  
 • Saru tütrik kai Ameerikat peris lähükesest
 • Märgotus
   
 • Tobrelutsu Peep: maainemise mõtlõminõ tuu Eestile kassu!
 •  
 • Umast laulupääväst inneskidse koorilaulja nägemise perrä
 • Kirä
  Kagahii
  Internetin
  Perämäne külg
   
   
   
  Kuis vanal aol õigust mõistõti
   
  http://www.history.ee/vallakohus/vallad.html
   
  Vallakohtuidõ protokollõst saa lukõ, kuis vanaaolidsõ võrokõsõ õigust mõisti ja määnest kiilt näide vallakirotaja kirodi. Joosu ja Kahkva protokolli omma tarto keelen, Kiuma uma tal’na keelen.

  Näütüses üts Kahkva vallakohtu protokoll kirvõga käele hädä tegemise as’an: «27.03.1867:19. Kaivas Gusta Varrusk, et mõtsavaht Joh. Dobre om tema käe ära ragunu, terava kirvega mes J. Dobre G. Varruski käest vägisi om kisknu.

  Johan Dobre ütel et tema om Gustavi koorma päält kirve võtnu, see perast et Gustav ei ole mitte seda teed lännu kost tõise om lännuva.

  Tunistaja Rein Kärtman ütel et tema om nännu et J. Dobre om Gustavi maad vasta löönu ja sis kirve käest ära kisknu mes läbi om Gustavi käsi ära raodus saanu.

  Tunistaja Ossip Kusmin ütel et tema ka om nännu kui J. Dobre om Gusta kruusi maha litsnu, ja see läbi om käsi ära raodus saanu.

  Kohus mõist et tunistajate läbi J. Dobre süüdlane om ja et tema läbi Gustavi käsi om ära raodus saanu peab Johan Gustavile 2 rubla masma.

  Michel Musting, Johann Sepp, Gusta Lepson.»

  Saarõ Evar

  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!