Nummõr' 113
Viinakuu 10. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine häös kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Sulbin alost’ võro keele tsõõr
 •  
 • Mihklilaadu lätsi kõrda
 •  
 • Luvvas ütisüs Kanepi kultuuri hoitmisõs
 •  
 • Avvuhind võro keele tutvastegemise iist
 • Elo
   
 • Himo maaelämise perrä nõsõs
 •  
 • Saru tütrik kai Ameerikat peris lähükesest
 • Märgotus
   
 • Tobrelutsu Peep: maainemise mõtlõminõ tuu Eestile kassu!
 •  
 • Umast laulupääväst inneskidse koorilaulja nägemise perrä
 • Kirä
  Kagahii
  Internetin
  Perämäne külg
   
   
   
  Kagahii postkasti!
   
   
  Karilatsi muusõumi man Punaku külän Kähriku Helja ja Kalvini talo tiiotsan om huvitav postkast. Vai õigõhe postkasti jalg.

  Tuu om vanast olnu suur pähn, kohe om külge pant postkast, puulõ om nägo päähä tett ja lastõst katus pääle.

  «Puu pidimi maaha võtma, selle et mädänü oll’, a alaotsa jätimi alalõ,» kõnõl’ peremiis Kalvin. Helkjist jupikõisist om puulõ nägo külge tett – nii paistus tuu pümmen joba kavvõdalõ.

  Fastrõ Mariko

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!