Nummõr' 113
Viinakuu 10. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine häös kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Sulbin alost’ võro keele tsõõr
 •  
 • Mihklilaadu lätsi kõrda
 •  
 • Luvvas ütisüs Kanepi kultuuri hoitmisõs
 •  
 • Avvuhind võro keele tutvastegemise iist
 • Elo
   
 • Himo maaelämise perrä nõsõs
 •  
 • Saru tütrik kai Ameerikat peris lähükesest
 • Märgotus
   
 • Tobrelutsu Peep: maainemise mõtlõminõ tuu Eestile kassu!
 •  
 • Umast laulupääväst inneskidse koorilaulja nägemise perrä
 • Kirä
  Kagahii
  Internetin
  Perämäne külg
   
   
   
  Tennä kingitegejit!
   
  Kae ka 12.09 Uma Leht «Ilo ja häädus olõ-i ilmast kaonu!»
   
  Tennä Tootseni Jaani ja timä tutvit, kes mullõ ilosa purskusõ kinksevä. Seo oll’ ütel aol mu unistusõ täüdeminek ja ka sünnüpääväkingitüs: kolm päivä inne tuud oll’ mu sünnüpäiv.

  Kujo nimi oll’ joba Asta. Ma mõtli, et välläpakutu Veenus-Asta asõmõl panõ tälle nimes Neitsi-Asta (ma esi olõ Neitsi tähtkujon sündünü).

  Ostsõmi Astalõ jalgu ette ka suurõ vaagna ja pandsõmi tä suuri paekivve pääle.

  Mu Neitsi-Asta sais välän. Alusõ pääl om tä must pikemb ja väega kinä, kõigilõ kavvõst nätä. Keväjä panõmi tälle ka vii purskama, kohendami lillikeisi timä ümbre. Sis annami Tootseni Jaanilõ ja timä sõbrulõ teedä, et nä Neitsi-Astat kaema tulõsi. Asta ja Ene tahtva ütenkuun näid sis viil tennädä ja kuuki-kohvi pakku.

  A nikavvas ilosat süküst ja trehvämiseni.

  Priksi Ene, Mooste kultuurimaja juht
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!