Nummõr' 113
Viinakuu 10. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine häös kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Sulbin alost’ võro keele tsõõr
 •  
 • Mihklilaadu lätsi kõrda
 •  
 • Luvvas ütisüs Kanepi kultuuri hoitmisõs
 •  
 • Avvuhind võro keele tutvastegemise iist
 • Elo
   
 • Himo maaelämise perrä nõsõs
 •  
 • Saru tütrik kai Ameerikat peris lähükesest
 • Märgotus
   
 • Tobrelutsu Peep: maainemise mõtlõminõ tuu Eestile kassu!
 •  
 • Umast laulupääväst inneskidse koorilaulja nägemise perrä
 • Kirä
  Kagahii
  Internetin
  Perämäne külg
   
   
   
  Avvuhind võro keele tutvastegemise iist
   
   
  26. süküskuul, Euroopa kiilipääväl, saiva Võro Instituut ja filmimiis Laiapea Vahur võro keele tutvambastegemise iist Euroopa Komisjoni ja Haridus- ja Tiidüsministeeriumi kitmisekirä ja preemiä.

  Laiapea Vahur sai tiitli «Aasta võõrkeelealane tegu» ja preemiäs 25 000 kruuni. Avvuhind anti väikeisi kiili tutvastegemise ja oppamisõ iist periselofilme kaudu.

  Neo olli tõtõelosari «Veere pääl» ja film «Vahtsõ ilma veere pääl», võrokiilne sari «Piiri pääl» ja film «Inemiste piir». Pääle tuu tekk’ Laiapea Vahur inemisile tutvambas viil liivi kiilt (film «Julgi vägi» liivi keelest ja kultuurist liivi laulja Julgi Stalte tegemiisi läbi) ja viipekiilt («Tummfilm kurdist tüdrukust»).

  Võro Instituut sai 10 000-kroonidsõ preemiä võrokiilse koolioppusõ ja võrokiilside puutrimänge luumisõ ja pruukmisõ iist koolõn aastil 2000–2006. Parhillatsõs om projekti man 23 kuuli, umma kiilt opp 430 vana Võromaa ja Setomaa koolilast.

  Haridus- ja Tiidüsministeeriumi ja Sihtasutus Archimedese kõrraldõdu konkursi mõtõ oll’ panda Eesti inemiisi inämb väikeisi kiiliga tegelemä. Viil taheti kittä ja tetä tutvambas inemiisi, kink kõva tetätahtminõ ja iinkujo omma väärt perrätegemist.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!