Nummõr' 113
Viinakuu 10. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine häös kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Sulbin alost’ võro keele tsõõr
 •  
 • Mihklilaadu lätsi kõrda
 •  
 • Luvvas ütisüs Kanepi kultuuri hoitmisõs
 •  
 • Avvuhind võro keele tutvastegemise iist
 • Elo
   
 • Himo maaelämise perrä nõsõs
 •  
 • Saru tütrik kai Ameerikat peris lähükesest
 • Märgotus
   
 • Tobrelutsu Peep: maainemise mõtlõminõ tuu Eestile kassu!
 •  
 • Umast laulupääväst inneskidse koorilaulja nägemise perrä
 • Kirä
  Kagahii
  Internetin
  Perämäne külg
   
   
   
  Luvvas ütisüs Kanepi kultuuri hoitmisõs
   
   
  Vähämbält 15 inemist om tulnu kokko, et saista ja toimõnda Kanepi kandi aoluu uurmisõ, hoitmisõ ja välläsäädmise iist. 18. rehekuu pääväl tahetas luvva uma MTÜ. As’a mano omma oodõdu kõik huvilidsõ, kiä tahtva Kanepi kihlkunna väärtüisi hääs midägi är tetä. Üts iistvõtja, Kanepi valla arõndusnõunik Ruusmaa Enn kõnõl’, et kõik 15 inemist omma tõsidsõ tegijä, kinkast egälütel om joba kimmäs toimõndamisplaan olõman.

  Ütisüse üts tsiht om viiä Kanepi kihlkunna lugu Internetti – tetä egäle küläle kodolehekülg, luvva virtuaalmuusõum jms. «Om jo mi kandin WiFi värk hään saisun ja Interneti kaudu saava kodokotusõ asjuga kursin olla ka nuu, kiä siinkandin inämb ei elä,» ütel’ Ruusmaa.

  Inemise, kiä tahtnu viil uma kodokandi hääs mõttit vällä pakku vai MTÜ kampa lüvvä, andku teedä telehvonnõ 797 6315 vai 503 6304 pääle.

  Allasõ Tiia

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!